Ispravak Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

NN 39/2015 (8.4.2015.), Ispravak Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

817

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA POTVRDE O PRIVREMENOJ NESPOSOBNOSTI ZA RAD

U Pravilniku o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (»Narodne novine«, broj 32/2015), u članku 3. stavku 1. podstavku 6., umjesto riječi »šifru bolesti prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema«, trebaju stajati riječi: »uzrok privremene nesposobnosti za rad (bolest, povreda na radu, njega člana obitelji i slično)«.

Klasa: 011-01/15-01/14

Urbroj: 524-03-01-01/2-15-23

Zagreb, 2. travnja 2015.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.