Ispravak Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2015. godini

NN 39/2015 (8.4.2015.), Ispravak Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2015. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

818

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2015. godini koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 32 od 23. ožujka 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE U 2015. GODINI

U Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2015. godini (»Narodne novine« broj 32/15) u članku 10. stavak 5. tekst:

»v) 25,00 kuna za konvencionalne pčelare,

a) 50,00 kuna za ekološke pčelare« zamjenjuje se tekstom:

»a) 25,00 kuna za konvencionalne pčelare,

b) 50,00 kuna za ekološke pčelare«.

Uz Pravilnik nije objavljen Prilog IV. dio C iz članka 29. Pravilnika te se isti objavljuje uz ovaj ispravak.

PRILOG IV. DIO C

Obrazac evidencije o sufinanciranoj opremi za mjeru Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja

Ime i prezime/naziv subjekta:

Popis sufinancirane opreme u pčelarskoj godini
01. rujan 201_ do 31. kolovoza 201_

01.09.201_ do 31.08.201_

01.09.201_ do 31.08.201_

01.09.201_ do 31.08.201_

01.09.201_ do 31.08.201_

01.09.201_ do 31.08.201_

Redni broj

Naziv opreme (po stavkama s računa, za pčelarsku godinu n)

Izdavatelj računa za opremu (izdani u razdoblju gore navedene pčelarske godine)

Broj računa

Stanje opreme za godinu n+1 na dan* __________ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)

Stanje opreme za godinu n+2 na dan*_________ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)

Stanje opreme za godinu n+3 na dan*_______ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)

Stanje opreme za godinu n+4 na dan*_______ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)

Stanje opreme za godinu n+5 na dan*__________ (u na vlasništvu/otpisano/otuđeno)

1
*stanje na dan – upisati sukcesivno datum stanja opreme jednom godišnje, za razdoblje od 5 godina od datuma od dana podnošenja zahtjeva

U Prilogu V. dio B Pravilnika iza teksta »– električni pastir*« treba stajati tekst:

»– oprema za videonadzor*

– klopka za Aethina tumida«.

Klasa: 011-01/14-01/60

Urbroj: 525-07/0565-15-8

Zagreb, 24. ožujka 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

39 08.04.2015 Ispravak Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2015. godini