Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

NN 40/2015 (10.4.2015.), Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

834

Na temelju članka 3. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

NAPUTAK

O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU KOMUNALNI REDARI U PROVEDBI ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuje se način rada upravnog tijela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno jedinstvenog upravnog odjela i komunalnih redara u izricanju novčanih kazni, kojima se pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: izvršenik) prisiljavaju na izvršenje rješenja iz članka 58. stavak 3., članka 59. stavak 2. i članka 60. stavak 2. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/13), a čiji su maksimalni iznosi propisani člankom 142. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09).

Članak 2.

Na izvršenje rješenja o privremenoj obustavi izvođenja radova, donesenog na temelju članka 58. stavka 3. i rješenja o dovršenju zgrade u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice, donesenog na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o građevinskoj inspekciji izvršenik se, ovisno o skupini građevine, prisiljava novčanim kaznama u sljedećim iznosima:

Fizička osoba

RB

skupina građevine

1. novčana kazna

2. novčana kazna

3. novčana kazna

4. novčana kazna

5. novčana kazna

6. novčana kazna i svaka sljedeća

1

1 skupina

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

2

2 skupina

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

3

3 skupina

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

4

4 skupina

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

5

5 skupina

7.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

6

građevina iz članka 128. Zakona o gradnji

3.000,00

5.000,00

7.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

Pravna osoba

RB

skupina građevine

1. novčana kazna

2. novčana kazna

3. novčana kazna

4. novčana kazna

5. novčana kazna

6. novčana kazna i svaka sljedeća

1

1 skupina

150.000,00

180.000,00

210.000,00

240.000,00

270.000,00

300.000,00

2

2 skupina

90.000,00

120.000,00

150.000,00

180.000,00

200.000,00

240.000,00

3

3 skupina

60.000,00

90.000,00

120.000,00

150.000,00

180.000,00

200.000,00

4

4 skupina

30.000,00

60.000,00

90.000,00

120.000,00

150.000,00

180.000,00

5

5 skupina

20.000,00

30.000,00

45.000,00

60.000,00

75.000,00

90.000,00

6

građevina iz članka 128. Zakona o gradnji

10.000,00

15.000,00

20.000,00

30.000,00

45.000,00

60.000,00

Članak 3.

Na izvršenje rješenja kojim se naređuje izlaganje energetskog certifikata, donesenog na temelju članka 60. stavak 2. Zakona o građevinskoj inspekciji izvršenik se prisiljava novčanim kaznama u sljedećim iznosima:

Vlasnik zgrade javne namjene

1. novčana kazna

2. novčana kazna

3. novčana kazna

4. novčana kazna

5. novčana kazna

6. novčana kazna i svaka sljedeća

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

Članak 4.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-01/15-01/311

Urbroj: 531-1-15-1

Zagreb, 7. travnja 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

40 10.04.2015 Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji 40 10.04.2015 Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji