Ispravak Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

NN 41/2015 (14.4.2015.), Ispravak Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

842

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 147 od 12. prosinca 2014. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 147/14.)., u članku 9. stavku 5. umjesto riječi: »stavka 1. točke 3.« trebaju stajati riječi: »stavka 1. točaka 2. i 3.«.

Klasa: 025-04/15-01/110

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 7. travnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.