Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite

NN 41/2015 (14.4.2015.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

843

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 17 od 13. veljače 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA MEDICINE I DENTALNE MEDICINE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U Pravilniku o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 17/15.) u naslovu umjesto teksta: »Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite« treba stajati tekst: »Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite«.

U članku 1. umjesto teksta: »U Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite« treba stajati tekst: »U Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite«.

Klasa: 025-04/15-01/111

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 7. travnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.