Ispravak Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 41/2015 (14.4.2015.), Ispravak Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

844

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 8 od 23. siječnja 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O OVLASTIMA, OBVEZAMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Pravilniku o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 8/15.), u članku 25. umjesto riječi: »članka 17. stavka 1. točke 6. i 7.« trebaju stajati riječi: »članka 17. stavka 1. točaka 4., 6. i 7.«.

Klasa: 025-04/15-01/112

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 7. travnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.