Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Kuvajtu, sa sjedištem u Kuvajtu

NN 43/2015 (17.4.2015.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Kuvajtu, sa sjedištem u Kuvajtu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

863

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 10. stavka 5. i članka 17. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13 i 127/13), točke I. podtočke 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-022-03/15-05/04, urbroj: 50301-21/21-15-5 od 3. travnja 2015., donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U DRŽAVI KUVAJTU, SA SJEDIŠTEM U KUVAJTU

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajtu, sa sjedištem u Kuvajtu, na čelu s izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/15-01/02

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 10. travnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.