Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

NN 43/2015 (17.4.2015.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

865

Na temelju članka 84. stavka 13. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI TROŠARINE NA MOTORNE BENZINE, PLINSKO ULJE I KEROZIN ZA POGON

Članak 1.

U Uredbi o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (»Narodne novine«, br. 109/2013 i 48/2014), u članku 3. u tablici, točka 1. i u točki 2. podtočka 2.1. mijenjaju se i glase:

1.

Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:

1.1.

Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59

4.500,00 kn/1000 l

1.2.

Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49

3.860,00 kn/1000 l

2.

Plinsko ulje iz tarifnih oznaka 2710 19 41 do 2710 19 49

2.1.

za pogon

3.060,00 kn/1000 l

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/38

Urbroj: 50301-05/16-15-2

Zagreb, 16. travnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.