Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

NN 43/2015 (17.4.2015.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

868

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 84. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/2014, 118/2014 i 154/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

I.

Daje se suglasnost na Izmjene Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, koje je Upravno vijeće Zavoda za unapređivanje zaštite na radu donijelo na sjednici održanoj 13. travnja 2015. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/135

Urbroj: 50301-04/12-15-2

Zagreb, 16. travnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.