Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

NN 46/2015 (24.4.2015.), Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

46 24.04.2015 Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

917

Ministar zdravlja na temelju članka 112. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravlja te temeljem odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09), donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, dodjeljuje se naziv »Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji« na vrijeme od pet godina.

2. Klinika za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, dužna je do isteka pet godina od dodjele naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji«.

3. »Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji« Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/15-01/03

Urbroj: 534-04-1-2/7-15-12

Zagreb, 16. travnja 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.