Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu ("Narodne novine", broj 148/14) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije

NN 46/2015 (24.4.2015.), Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu ("Narodne novine", broj 148/14) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

918

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 16. travnja 2015. donio je

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU (»NARODNE NOVINE«, BROJ 148/14) U RAZDJELU 02021 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA, POZICIJA 381 TEKUĆE DONACIJE

I.

Sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 148/14) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije u novcu, u iznosu od 35.698.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

I. ALBANCI

 

 

 

1. UNIJA ZAJEDNICA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

509.000,00

1. Informiranje:

 

1.1. »Informatori«, časopis, 10 brojeva, A-4, 21-23 stranice, naklada 1000 kom

200.000,002. Izdavaštvo:

55.000,00

2.1. »Mythologia Viva« Mitologija je živa, povijesna knjiga, prof. dr. sc. Naser Ferri, 432 stranice, naklada 500 primjeraka

30.000,00

2.2. »Život i djelo junaka Bekim Berisha Abeja«, knjiga, Naile Demiri, 250 stranica, naklada 500 primjeraka

25.000,003. Kulturni amaterizam:

144.000,00

3.1. Udruga albanskih žena u Zagrebu »Drita« – Zagreb

7.000,00

Kulturne manifestacije:

 

Promocija knjige Sheryl Sandberg: Ustrajnost: žene, poslovi i vođenje, Zagreb

7.000,00

3.2. Zajednica Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije – Zagreb

25.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– očuvanje kulture tradicije s radionicom za djecu i odrasle

10.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– Dan albanske pjesme i plesa

8.000,00

– Likovna izložba albanskih umjetnika u Hrvatskoj

7.000,00

3.3. Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije, Rijeka

38.000,00

Izdavaštvo:

 

Monografija Albanaca u Rijeci, A 4, 200 stranica, naklada 1000 komada

15.000,00

Kulturni amaterizam:

 

recitiranje, gluma i radionica na albanskom jeziku

8.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– samostalne izložbe radova od keramike, izložba narodne nošnje, nastup folklorne grupe Shota

15.000,00

3.4. Zajednica Albanaca Osječko-baranjske županije, Osijek

5.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– Dani blažene Majke Tereze – trodnevnica, obljetnica rođenja, Osijek

5.000,00

3.5. Zajednica Albanaca Istarske županije, Pula

64.000,00

Kulturni amaterizam:

 

Recitali i zbor djece

12.000,00

– Radionica tradicionalnih rukotvorina

5.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– Život i djelo povjesničara utemeljitelja albanologije Milana Šufflaya

10.000,00

– Doprinos i uloga albanskih branitelja u Domovinskom ratu, Pula

7.000,00

– Dani albanske kulture

30.000,00

3.6. Zajednica Albanaca grada Osijeka

5.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– Tribina: Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Osječko-baranjskoj županiji, Osijek

5.000,00

 

 

4. Kulturne manifestacije: (Unija)

110.000,004.1. Obilježavanje godišnjice smrti dr. Milana Šhufflaya, Zagreb

10.000,00

4.2. Albanski nacionalni preporod

10.000,00

4.3. Život i djelo Agneze (Gonxhe) Bojaxhiu – Majka Tereza, Zagreb

10.000,00

4.4. Okrugli stol: Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Zagreb

10.000,00

4.5. Dani albanske kulture, Zagreb

60.000,00

4.6. Izložba albanskih narodnih nošnji i vezova čuvanih u albanskim obiteljima u Republici Hrvatskoj, Zagreb

10.000,00

 

 

2. KLUB ALBANSKIH ŽENA HRVATSKE »KRALJICA TEUTA«, ZAGREB

100.000,00

1. Informiranje:

 

– »Iliria«, magazin, 4 broja, A 4, 48 stranica, naklada 500 komada

80.000,00

2. Kulturni amaterizam:

 

– Drama kraljice Teute

10.000,00

3. Kulturne manifestacije:

 

– Dani kraljice Teute, Zagreb

10.000,00

 

 

3. FORUM ALBANSKIH INTELEKTUALACA U HRVATSKOJ

52.000,00

1. Kulturne manifestacije

 

1.1. Obilježavanje godišnjice smrti Milana Šufflaya, Zagreb

5.000,00

1.2. Dani albanske kulture/ Albanska poezija/, Zagreb

15.000,00

1.3. Život i djelo Majke Tereze, Zagreb

5.000,00

1.4. Život i dijelo Andrija Aleshia, Zagreb

5.000,00

1.5. Život i djelo Gjon Gazullia, Zagreb

5.000,00

1.6. Život i djelo Ramiz Abdulia, Zagreb

5.000,00

1.7. Albanci u Domovinskom ratu, Zagreb

7.000,00

1.8. Vjerska tolerancija kod Albanaca/Nacionalna vrijednost/, Zagreb

5.000,00

 

 

4. ALBANSKO KULTURNO DRUŠTVO U HRVATSKOJ »SHKENDIJA« ZAGREB

140.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– dramska sekcija

25.000,00

– glazbena sekcija – pjevački zbor

25.000,00

– folklorna sekcija AKDH »SH«

70.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– izložbe, Zagreb

10.000,00

– književne večeri i recitali, Zagreb

10.000,005. MEĐUŽUPANIJSKA ZAJEDNICA ALBANACA REPUBLIKE HRVATSKE – ZADAR

64.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

1.1. Promocija knjige Don Lush Gjergji, Zadar

6.000,00

1.2. Izložba slikarstva – izložba studenta likovnih umjetnosti na temu »Idejno putovanje«, Arbanasi

5.000,00

1.3. Kulturno-zabavna aktivnosti (izvedba nacionalnih plesama i plesova, nastup folklorista, publicista, humanista i književnika, nastup klubova i udruga dijaspore, Zadar

14.000,00

1.4. Kulturno umjetnički program (posjet ministarstva dijaspore, ministarstvo kulture mladih i sporta, ministarstvo obrazovanja, znanosti i tehnologije, kulturno-umjetnički program i dr.), Zadar

12.000,00

1.5. Obilježavanje: Dani albanske kulture, Zadar

12.000,00

1.6. Međunarodni dan kulture i raznolikosti za sve nacionalne manjine Zadarske županije, Zadar

10.000,00

1.7. Promocija knjige (drama) Josipa Relje »Nita« na hrvatskom jeziku, Zadar

5.000,00

 

 

UKUPNO ALBANCI:

865.000,00

 

 

II. BOŠNJACI

 

 

 

1. KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA HRVATSKE »PREPOROD«, ZAGREB

790.000,00

1. Informiranje:

 

1.1. »Behar«, časopis, 6 brojeva, A 4, 76 stranica, dvobroj 114, naklada 1000 komada po broju

210.000,00

1.2. »Preporodov Journal« časopis, 12 brojeva, A 4, 44 stranice, naklada 1250 komada

250.000,00

1.3. »Jasmin« časopis za djecu i mlade, 2 broja godišnje, A 4, 26-28 stranica, naklada 500 komada po broju

35.000,00

2. Izdavaštvo:

 

2.1. »Bosanskohercegovački književni obzori«, studije i eseji, prof. dr. Enes Duraković, A 5, 280 stranica, naklada 1000 primjeraka

30.000,00

2.2. »Lingvistički i lingvostilistički zapisi«, znanstvena knjiga, prof. dr. Remzija Hadžiefendić Parić, A 5, 240 stranica, naklada 1000 primjeraka

30.000,00

2.3. »Kućna zmija«, poezija, Amir Talić, A 5, 120 stranica, naklada 1000 primjeraka

15.000,00

2.4. »Svjedočenje o vremenu«, eseji, kritike i polemike, akademik Esad Duraković, A 5, 260 stranica, naklada 1000 primjeraka

30.000,00

3. Kulturni amaterizam:

150.000,00

3.1. Ženski zbor »Bulbuli«

 

3.2. Dječji teatar »Zvrk«

 

4. Kulturne manifestacije:

 

4.1. XX. bošnjačke riječi u Hrvatskoj, Zagreb

30.000,00

4.2. »Srebrenica očima umjetnosti« – obilježavanje 20-godišnjice genocida u Srebrenici,

10.000,00

 

 

2. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA HRVATSKE, ZAGREB

55.000,00

1. Informiranje:

 

»Bošnjački glas«, časopis, 3 broja, A 4, 40-50 stranica, naklada 1000 primjeraka

45.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

Odnos religijskog i nacionalnog u identitetu i stvarnosti balkanskih naroda, Zagreb

10.000,003. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA GRADA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, SISAK

90.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Pjevački ženski zbor »SEVDE« BNZ GS I S-M Ž

30.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

2.1. 14. sisački bajramski koncert, Sisak

30.000,00

2.2. Festival bošnjačke kulture, Sisak

20.000,00

2.3. 5. amaterski festival pjesme sevdalinke, Sisak

10.000,00

 

 

4. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU

80.000,00

1. Izdavaštvo:

 

– »Mir duše«, zbirka poezije, duhovna i rodoljubna poezija, Ismet Mačkić, A-5, 40-50 stranica, naklada 500

20.000,00

2. Kulturni amaterizam:

 

– Mješoviti pjevački zbor BNZ za PGŽ »Sevdalije«

30.000,00

3. Kulturne manifestacije:

 

– Bošnjački dani kulture u PGŽ – 2015, Rijeke i okolni gradovi

30.000,00

 

 

5. BOŠNJAČKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »NUR«, SISAK

105.000,00

1. Kulturni amaterizam:

65.000,00

1.1. folklorna sekcija

 

1.2. dječja folklorna sekcija

 

1.3. glazbena sekcija

 

2. Kulturne manifestacije:

 

2.1. Smotra bošnjačkih kulturno-umjetničkih društava Hrvatske 2015., Sisak

30.000,00

2.2. Obilježavanje jubilarnih 10 godina rada i djelovanja, Sisak

10.000,00

 

 

6. BOŠNJAČKO KUD »BEHAR«, GUNJA

60.000,00

1. Kulturni amaterizam

 

– folklorna sekcija

50.000,00

2. Kulturne manifestacije

 

– Obilježavanje jubilarnih 10 godina »Behara«

10.000,00

 

 

7. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »SELAM« DUBROVNIK

49.000,00

Kulturni amaterizam:

32.000,00

– glazbena sekcija zbor

 

– literarno dramska sekcija

 

Kulturne manifestacije:

 

– Pisana riječ Bošnjaka Hrvatske prva književno dramska manifestacija u Dubrovniku,

12.000,00

– Likovna izložba »Mome gradu«, Zagreb

5.000,00

 

 

8. BOŠNJAČKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »SEVDAH« ZAGREB

147.000,00

1. Kulturni amaterizam:

122.000,00

1.1. Njegovanje narodnih plesova i običaja – folklorni ansambl

 

1.2. dječji pjevački zbor

 

1.3. dramski studio – dječja scena

 

1.4. Seminar za rukovoditelje bošnjačkih folklornih ansambala i muzičke korepetitore, Zagreb

 

2. Kulturne manifestacije:

 

2.1. Izložba i revija narodnih nošnji, Zagreb

10.000,00

2.2. IX. Godišnji koncert BKUD »Sevdah« Zagreb, Zagreb

15.000,00

 

 

9. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU

304.000,00

1. Informiranje:

 

1.1. »Bošnjačka pismohrana« časopis, jedan dvobroj, 16,80x23,50, stranica 380, naklada 700 primjeraka

160.000,00

2. Izdavaštvo:

 

2.1. »Moja sjećanja«, Sulejman Čamdžić, B 5, 144 stranice, naklada 500 primjeraka

20.000,00

2.2. »Razgovori s učiteljem«, duhovna lirika, Sead Alić, A 5, 144 stranice, naklada 500 primjeraka

20.000,00

3. Kulturni amaterizam:

 

3.1. Etnosekcija

50.000,00

4. Kulturne manifestacije:

 

4.1. Smotra folklora »Nitko da ne dođe do prijatelj drag«, Zagreb

25.000,00

4.2. Izložba fotografija »Zagreb u par koraka«, Zagreb

5.000,00

4.3. Bajramski koncert, Zagreb

17.000,00

4.4. Tribina – vremenska lenta događaja i ličnosti iz historije Bošnjaka, Zagreb

7.000,00

 

 

10. NACIONALNA ZAJEDNICA BOŠNJAKA ISTRE, PULA

90.000,00

1. Izdavaštvo:

 

1.1. »Fotomonografija zavičajne nastave u Istraskoj županiji«, mr. sc. Aida Muradbegović, prof., B-5, 200 str., naklada 200 kom. + CD izdanje 300 kom.

30.000,00

1.2. »Obrazovni, kvalifikacijski i gospodarski resursi Bošnjaka u Istarskoj županiji«, mr. sc. Aida Muradbegović, B 5, 600 stranica, naklada 300 komada + CD izdanje 1000 komada.

20.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

2.1. Festival bošnjačke kulture u Istri, Pula

30.000,00

2.2. Obilježavanje jubilarne 20-te obljetnice djelovanja Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre, Pula

10.000,00

 

 

11. »SABAH« SABOR BOŠNJAČKIH ASOCIJACIJA HRVATSKE, ZAGREB

215.000,00

1. Informiranje:

 

1.1. SABAH info, mjesečnik, 10 brojeva, A 4, 28 stranica, naklada 2000 primjeraka

100.000,00

2. Izdavaštvo:

 

2.1. »Dimnjačar«, prvi dio, roman (uklapanje manjinskih skupina u život grada Zagreba), Mesud Bužimkić, A 4, 250 stranica, naklada 500 komada

20.000,00

2.2. »Rob Božji sin bosanski«, povijesni roman, Ibrahim Duraković, A 5, 700 stranica, naklada 700 primjeraka

25.000,00

3. Kulturne manifestacije:

 

3.1. VIII. smotra folklornog stvaralaštva Bošnjaka u RH

40.000,00

3.2. Srebrenica BiH »Da se nikad ne zaboravi« – 20-ta godišnjica obljetnice stradanja civila u mjestu Potočari, Srebrenica

20.000,00

3.3. Okrugli stol – stručni skup »Bošnjaci u Hrvatskoj«, Zagreb

10.000,00

 

 

12. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE, ZADAR

72.000,00

1. Izdavaštvo:

 

– »Moji razgovori sa mnom« – trilogija, roman, Nezir Mujkanović, 200 stranica, naklada 600 primjeraka

10.000,00

2. Kulturni amaterizam:

 

– folklorna sekcija i pjevački zbor

20.000,00

3. Kulturne manifestacije:

 

3.1. Priredba gradu Zadru od srca, Zadar

10.000,00

3.2. »Fotografijama kroz ljepote Bosne i Hercegovine 2015«, Zadar

7.000,00

3.3. »Bajramsko sijelo«, Zadar

10.000,00

3.4. Dani Bošnjačke kulture 2015., Zadar

15.000,00

 

 

13. BOŠNJAČKI KUD LJILJAN, DRENOVCI

60.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– folklorna, dramska i glazbena sekcija

60.000,00

 

 

14. KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA »PREPOROD«, DUBROVNIK

74.000,00

1. Izdavaštvo:

 

1.1. »Domovino kao da to nisi ti«, povijest, Kemal Tursunović – Zmaj, B 5, 250 stranica, naklada 400 primjeraka

20.000,00

2.Kulturni amaterizam:

35.000,00

2.1. Mješoviti pjevački zbor – »Dubrovački zumbuli«

 

2.2. Drugi međunarodni znanstveni skup »Identitet Bošnjaka – izazov XXI. stoljeća«

 

2.3. likovna radionica (slikarstvo)

 

3. Kulturne manifestacije:

 

3.1. Konvoj mladih Hrvatske »Da se nikad ne zaboravi« Srebrenica 2015., Srebrenica – Potočari

12.000,00

3.2. IX. Međunarodna smotra folklora u Dubrovniku, Dubrovnik

7.000,00

 

 

15. KUD »BOSNA« ISTARSKE ŽUPANIJE, PULA

70.000,00

Kulturni amaterizam

 

– folklor, glazba i recitacija

25.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– 1. smotra folklora svih nacionalnih manjina u istarskoj županiji (Rovinj), druga manifestacija: bošnjačko sijelo (Pula)

45.000,00

 

 

16. UDRUGA MLADIH BOŠNJAKA I PRIJATELJA GRADA RIJEKE I PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka

210.000,00

1. Izdavaštvo:

 

1.1. »XYZ«, povijesni roman, Muris Čorbić, A 5, 7 araka, naklada 500 primjeraka

25.000,00

2. Kulturni amaterizam:

55.000,00

2.1. pjevačka sekcija – Sevdah iz srca

 

2.2. etnosekcija – Pjesma i priča pod šadrvanom

 

3. Kulturne manifestacije:

 

3.1. »Srebrenica svijetom hodi«, centralne manifestacije obilježavanja 20-te godišnjice stradanja – u 5 gradova u RH

130.000,00

 

 

17. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA PULE

40.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– »Susreti Bošnjaka Jugoistočne Europe«

40.000,0018. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA BUZET

25.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– »Dani bošnjačke kulture Buzet 2015«, Buzet

25.000,00

 

 

UKUPNO BOŠNJACI:

2.536.000,00

 

 

III. BUGARI

 

 

 

1. NACIONALNA ZAJEDNICA BUGARA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

87.000,00

1. Informiranje:

 

1.1. »Rodna riječ« dvojezični časopis, A 4, 32 stranice 4 broja, naklada 300 primjeraka

70.000,00

2. Kulturni amaterizam

 

2.1. folklorna sekcija – Izvorni narodni plesovi iz Bugarske

17.000,00

 

 

UKUPNO BUGARI

87.000,00

 

 

IV. CRNOGORCI

 

 

 

1. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE, ZAGREB

602.000,00

1. Informiranje:

 

1.1. »Crnogorski glasnik«, 6 brojeva, A 4, 48-52 stranice, naklada 1000 komada

150.000,00

2. Izdavaštvo:

65.000,00

2.1. »Figure zaboravljanja«, znanstvena knjiga iz oblasti filozofije politike i kritike ideologije, prof. dr. sc. Ivo Paić, format 15x21, 317 stranica, naklada 400 primjeraka

25.000,00

2.2. »Probuđeni heretici«, knjiga eseja, pjesme u prozi s likovima mitskih i povijesnih junaka, pjesnika i filozofa, Miraš Martinović, format 17x241, 226 stranica, naklada 500 primjeraka

25.000,00

2.3. »Pun ruksak oblutaka«, knjiga putopisa, putopisno poetski imažizam, Biserka Goleš Glasnović, format 11x20, 103 stranice, naklada 450 primjeraka,

15.000,00

3.1. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE »MONTENEGRO« ZAGREB

140.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– izložbena djelatnost u 2015. godini

35.000,00

– pjevački zbor »Montenergro«

60.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– Dokumentarni film u Crnogorskom domu, Zagreb

10.000,00

– Lučindanski susreti 2015., Zagreb

35.000,00

3.2. ZAJEDNICA CRNOGORACA SPLIT

30.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– amaterske izložbe slika

10.000,00

– izložbe slika akademskih slikara

10.000,00

– Dan ljudskih prava, Split

10.000,00

3.3. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA RIJEKA

40.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– pjevačka skupina »Montenegri« Rijeka

10.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– Petrovdanski sabor Crnogoraca Hrvatske, Sušak, Ronjga

20.000,00

– 20-ta obljetnica NZC ijeka, Rijeka

5.000,00

– likovne izložbe akademskih umjetnika i amatera

5.000,00

3.4. DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA »PEROJ 1657«

32.000,00

Kulturni amaterizam:

 

etnosekcija – zaštita, očuvanje i prezentiranje kulturno povijesne baštine Peroja

5.000,00

– Crnogorska kola – balun i scenski prikaz perojske svadbe

7.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– 21.07. obilježavanje 358-godišnjice dolaska Crnogoraca u Peroj, Peroj

20.000,00

3.5. ZAJEDNICA CRNOGORACA PULA

28.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– književne večeri, Pula

10.000,00

– likovne izložbe

18.000,00

3.6. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE »BUJŠTINA«, UMAG

7.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– Crnogorsko veče, Umag

4.000,00

– Književna večer, Umag

3.000,00

 

 

4. Kulturne manifestacije: (Nacionalna zajednica)

110.000,00

4.1. Izložba slika akademskih slikara (Zagreb, Umag, Pula, Rijeka, Split)

50.000,00

4.2. Dani crnogorske kulture, Dani crnogorskog igranog filma, Zagreb, Umag, Pula, Rijeka, Osijek, Split

30.000,00

4.3. Dani crnogorske kulture: Koncert mladih umjetnica iz Crne Gore, Zagreb, Rijeka, Split

15.000,00

4.4. Dani crnogorske kulture: Kazališna predstava »Ruža sa dva mirisa«, Zagreb, Rijeka, Umag, Split

15.000,00

 

 

2. KUD MONTENEGRO-MONTENEGRINA I PRIJATELJA CRNE GORE BELI MANASTIR

8.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– Dani crnogorske kulture, Beli Manastir

8.000,00

 

 

3. SAVEZ CRNOGORACA HRVATSKE, RIJEKA

10.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– skupna izložba akademskih likovnih umjetnika iz Hrvatske crnogorske nacionalne pripadnosti

10.000,00

 

 

UKUPNO CRNOGORCI:

620.000,00

 

 

V. ČESI

 

 

 

1. NIU »JEDNOTA« DARUVAR

1.592.000,00

1. Informiranje:

 

1.1. »Jednota«, tjednik, 50 brojeva, A 4, stranica 28, naklada 1450

1.070.000,00

1.2. »Detski koutek« dječji list, 10 brojeva, format 19,5x26,5, stranica 32, naklada 1200 komada

310.000,00

1.3. »Češki lidovy kalendar« – 1 broj, format 24x17, stranica 196, naklada 1100 primjeraka

90.000,00

1.4. »Prehled 33«, časopis, 1 broj, format 20x14,5, stranica 144, naklada 1400 komada

46.000,00

2. Izdavaštvo:

 

2.1. »Češki tragovi u Hrvatskoj«, enciklopedijski riječnik, Alen Matušek, format 17x24, stranica 320, naklada 500 primjeraka

37.000,00

2.2. »Češka beseda Lipovljani«, monografija, Mirko Knjižek, format 22x22, stranica 96, naklada 150 primjeraka

14.000,00

2.3. »Češka beseda Rijeka 1994-2014«, monografija, Zdenka Bohumila Stecker, format 22x22, stranica 128, naklada 250 primjeraka

25.000,00

 

 

2. SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR

1.507.000,00

1. Izdavaštvo:

15.000,00

– »Hezky česky«, publikacija o 10 godina djelovanja ponovno obnovljene Češke besede Sisak, Irinka Vidović, A4, 100 stranica, naklada 500 primjeraka

 

2. Kulturni amaterizam:

1.018.000,00

 

 

2.1. Češka beseda Daruvar

69.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– pjevački zbor

 

– folklorna skupina Mala Holubička I

 

– folklorna skupina Mala Holubička II

 

– folklorna skupina Holubička

 

– folklorna skupina Holubata

 

– folklorna skupina Holubička (orkestar i pjevačice)

 

– knjižnica F.Buriana

 

– dramska grupa ČB 1

 

– dramska grupa ČB 2

 

 

 

2.2. Češka beseda Doljani

50.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– pjevačka skupina

 

– folklorna skupina dječje dobi 6-10 godina

 

– folklorna skupina dječje dobi 10-15 godina

 

– folklorna skupina starija

 

– limena glazba

 

– dramska grupa

 

– dramska skupina dječje dobi

 

– instrumentalni sastav

 

 

 

2.3. Češka beseda Prekopakra

28.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– mješoviti pjevački zbor

 

– folklorna skupina dječja

 

– folklorna skupina odrasla »Usmev«

 

– glazbena skupina

 

 

 

2.4. Češka beseda Kaptol

36.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– srednja folklorna grupa

 

– mala folklorna grupa

 

– folklor – velika grupa

 

– glazbena skupina

 

 

 

2.5. Češka beseda Bjeliševac

21.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– folklorna skupina mlađa

 

– folklorna skupina starija

 

– zborna skupina

 

 

 

2.6. Češka beseda Nova Gradiška i okolica

10.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– dramsko-recitatorska skupina

 

– pjevačka skupina

 

– likovno-kreativna skupina

 

 

 

2.7. Češka beseda Slavonski Brod

26.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– glazbena skupina (orkestar)

 

– plesna skupina (folklor)

 

– pjevačka skupina (zborno pjevanje)

 

 

 

2.8. Češka beseda Rijeka

40.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– folklorna skupina srednja

 

– folklorna skupina najstarija

 

– folklorna skupina najmlađa

 

– plesna skupina

 

– glazbena djelatnost

 

 

 

2.9. Češka beseda Jazvenik

32.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– strija folklorna skupina

 

– dječja folklorna skupina

 

– zborni amaterizam

 

– kazališni amaterizam

 

 

 

2.10. Češka beseda Međurić

37.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– dječja folklorna skupina »Leptirići«

 

– odrasla folklorna skupina

 

– pjevačka skupina »Glas«

 

– puhački orkestar

 

– glazbena skupina

 

 

 

2.11. Češka beseda Ljudevit Selo

37.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– limena glazba

 

– folklorna sekcija

 

– dramska sekcija

 

– ženski pjevački zbor sa muzičkom pratnjom

 

– etnosekcija

 

 

 

2.12. Češka beseda Dežanovac

16.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– etnosekcija

 

– limena glazba

 

 

 

2.13. Češka beseda Zagreb

60.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– mješoviti pjevački zbor Bohemia

 

– folklorna skupina Sluničko

 

– folklorna skupina (Jeteliček)

 

– knjižnica ČBZ Jana Buriana

 

– kazališna skupina – stariji

 

– kazališna skupina – mlađi

 

– glazbena skupina Lipa

 

– sekcija društvenih plesova »Polka«

 

 

 

2.14. Češka beseda Treglava

30.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– srednja plesna skupina

 

– velika plesna skupina

 

– mala plesna skupina

 

– zborna skupina

 

 

 

2.15. Češka beseda Lipovljani

30.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– pjevačka skupina

 

– folklorna skupina – odrasli i djeca

 

– dječja folklorna skupina

 

– glazbena skupina

 

 

 

2.16. Češka beseda Sisak

50.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– pjevačka skupina

 

– kazališna skupina

 

– folklorna skupina (dječja)

 

– folklorna skupina (ženska)

 

 

 

2.17. Češka beseda Gornji Daruvar

24.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– kazališna skupina

 

– pjevačka skupina

 

– glazbena skupina

 

– etno skupina

 

 

 

2.18. Češka beseda Daruvarski Brestovac

27.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– pjevačka skupina Konvalinky

 

– puhački orkestar

 

– mala glazbena skupina

 

– starija folklorna skupina

 

– mlađa folklorna skupina Koralky

 

 

 

2.19. Češka beseda Hercegovac

35.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– folklorna skupina »Svetlušky«

 

– folklorna skupina »Pampelišy«

 

– folklorna skupina »Manželsky pari«

 

– glazbena skupina »Puhački orkestar«

 

– mali glazbeni sastav

 

 

 

2.20 Češka beseda Virovitica

45.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– folklorna skupina

 

– mješoviti pjevački zbor

 

– glazbena sekcija – mali orkestar

 

– dramska sekcija

 

– glazbena sekcija – limena glazba

 

 

 

2.21. Češka obec Bjelovar

65.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– velika i mala muzička skupina

 

– folklorna skupina mala Srdečko

 

– folklorna skupina srednja

 

– folklorna skupina velika

 

– kazališna skupina Lucerna

 

– ženski pjevački zbor

 

– vokalna skupina »Rozmarinke«

 

 

 

2.22. Češka beseda Končanica

50.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– pjevačka skupina

 

– puhački orkestar

 

– folklorna skupina »Končenicka chasa«

 

– »Mala kapela«

 

– folklorna skupina Ružičky

 

– folklorna skupina Manželske pary

 

 

 

2.23. Češka beseda Veliki i Mali Zdenci

30.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– plesna skupina Vodička – najstarija

 

– Vodička – srednja

 

– Vodička – mala

 

– limena glazba

 

– zbor Zdenčanke

 

 

 

2.24. Češka beseda Ivanovo Selo

21.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– kazališna družina

 

– plesna skupina

 

– limena glazba

 

 

 

2.25. Češka beseda Donji Sređani

25.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– pjevačka skupina

 

– dramska skupina

 

– etno skupina

 

 

 

2.26. Češka beseda Garešnica

32.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– kazališna skupina

 

– pjevačka skupina

 

– glazbena skupina

 

– etno skupina

 

 

 

2.27. Češka beseda Šibovac

17.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– pjevačka skupina

 

– dramska sekcija

 

 

 

2.28. Češka beseda Grubišno Polje

35.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– starija plesna skupina

 

– mlađa plesna skupina

 

– dramska skupina »Jaro«

 

– zborna skupina

 

– glazbena skupina

 

 

 

2.29. Češka beseda Golubinjak

15.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– dramska skupina

 

– pjevačka skupina

 

– plesna dječja skupina

 

 

 

2.30. Češka beseda Zagrebačke županije

25.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– muški vokalni ansambl s glazbenom pratnjom

 

– ženski vokalni ansambl

 

– glazbena skupina

 

 

 

3. Kulturne manifestacije (Savez Čeha u RH):

474.000,00

3.1. Smotra amaterskih kazališnih skupina, Ljudevi Selo

51.000,00

3.2. XXVIII. Festival čeških dječjih pjesama, Končanica

39.000,00

3.3. Simpozij o češkom jeziku, Daruvar

12.000,00

3.4. Međunarodna glazbena manifestacija – 13. Proljetni zvuci Jana Vlašimskog i 9. Dani češke kulture, Daruvar

25.000,00

3.5. Naše Jaro – smotra dječjeg stvaralaštva, Doljani, Daruvar, Kaptol

75.000,00

3.6. Smotra duhačkih orkestara, Daruvarski Brestovac

21.000,00

3.7. Etno dan, Ivanovo Selo

13.000,00

3.8. Jubilarne žetvene svečanosti, Daruvar

68.000,00

3.9. Smotra pjevačkih zborova i skupina, Grubišno Polje, Rijeka

73.000,00

3.10. smotra glazbenih grupa, Donji Daruvar

19.000,00

3.11. III. Dani češke kulture grada Kutine, Međurić

6.000,00

3.12. Dani češke kulture u Požeško-slavonskoj županiji, Bjeliševac

5.000,00

3.13. Obljetnica udruge 20-tog – Dan češke kulture, Donji Sređani

5.000,00

3.14. Proslava 80. godišnjice osnutka Češke besede Ljudevit Selo i 60. godišnjice češke škole u Ljudevit Selu i 125 godina kazališne djelatnosti Ljudevit Selo, Ljudevit Selo

5.000,00

3.15. Dani češke kulture, Sisak

10.000,00

3.16. Majski susreti i zabava, Hercegovac

5.000,00

3.17. Dani češke kulture, Bjelovar

10.000,00

3.18. Dani češke kulture, Dubrava

5.000,00

3.19. Dani češke kulture – Knedliky, Prekopakra

5.000,00

3.20. Dani češke kulture, Jazvenik

5.000,00

3.21. Dani češke kulture, Lipovljani

5.000,00

3.22. Končenicke hody«, Končanica

5.000,00

3.23. Dan češke kulture, Nova Gradiška i okolica

2.000,00

3.24. Dani češke kulture u gradu Garešnici, Garešnica

5.000,00

 

 

UKUPNO ČESI:

3.099.000,00

 

 

VI. MAĐARI

 

 

 

1. DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE, BILJE

1.464.000,00

1. Informiranje:

670.000,00

1.1. »Uj Magjar Kepes Ujsag« tjednik, 48 brojeva, format 235x333, stranica 24, naklada 1200 komada

440.000,00

1.2. »Horvatorszagi Magyarsag«, mjesečnik, 12 brojeva, format 165x230, stranica 60, naklada 300 komada

140.000,00

1.3. »Barkoca– Cicamaca«, dječji list, 8 brojeva, A 4, 24 stranice, naklada 1000 komada

50.000,00

1.4. »Rovatkak«, časopis, 4 broja, format 120x195, stranica 70, naklada 200 komada

40.000,00

2. Izdavaštvo:

30.000,00

2.1. Lexikon (Kulturni leksikon Mađara u Hrvatskoj), prosvjetni leksikon, dr. sc. Labadi Karoly, A 5, 50 autorskih araka – 40 tiskarskih araka, naklada 1000 primjeraka

30.000,00

 

 

3. Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma s Republikom Hrvatskom:

 

– Informiranje pripadnika mađarske nacionalne manjine u elektronskim medijima

200.000,00

 

 

4. Kulturni amaterizam

462.000,00

 

 

4.1. Udruga Primorsko-goranske županije, Rijeka

48.000,00

1. Izdavaštvo:

 

1.1. »Ptica na kiši«, izbor iz mađarske dječje književnosti, prevoditeljica Eva Viola, format 145x210, naklada 500 primjeraka

14.000,00

2.Kulturni amaterizam:

20.000,00

– njegovanje i očuvanje mađarske narodne pjesme

 

– likovna sekcija

 

– radionica na mađarskom jeziku i igraonica

 

3. Kulturne manifestacije:

14.000,00

– Likovna kolonija nacionalnih manjina PGŽ, Rijeka

 

– festival poezije nacionalnih manjina PGŽ, Rijeka

 

4.2. Udruga Splitsko-dalmatinske županije, Split

24.000,00

1. Kulturni amaterizam:

14.000,00

– likovna sekcija

 

– Pjevačka skupina »Danko Pista«

 

2. Kulturne manifestacije

10.000,00

– Dani mađarske kulture u Splitsko-dalmatinskoj županiji

 

4.3. Udruga za Istru, Pula

23.000,00

Kulturni amaterizam:

8.000,00

– ženski pjevački zbor

 

– radionica na mađarskom jeziku

 

Kulturne manifestacije:

 

– XVI. tjedan mađarske kulture u Puli, Pula

15.000,00

4.4. Udruga Bilje

17.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– narodni običaji Vinceška i Pokladni utorak, Bilje

3.000,00

– sjećanje na praznike mađarske nacionalne manjine, Bilje

3.000,00

– Etno susreti 2015.g., Bilje

4.000,00

– dan otvorenog dvorca – Mađarski dan, Bilje

7.000,00

4.5. Udruga Mađara grada Vukovara

34.000,00

1. Kulturni amatrizam:

20.000,00

– ženski pjevački zbor »Jesenska ruža«

 

– etnosekcija

 

2. Kulturne manifestacije:

14.000,00

– Polaganje vijenaca za poginule Mađare i sve žrtve Domovinskog rata 1991. god, Vukovar

 

– otvorena vrata Udruge – izložba ručnih radova, Vukovar

 

– večer mađarskog folklora u Vukovaru, Vukovar

 

4.6. Udruga Novi Gradac, Gradina

25.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Mađarski folklor, njegovanje jezika kroz pjesmu.ples i igru

20.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– susret folklornih skupina, Gradina

5.000,00

4.7. KUD »Csardas«, mladeži DZMH, Suza

50.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– KUD »Čardaš« mladeži DZMH

40.000,00

2. Kulturne manifestacije:

10.000,00

– berbena svečanost, Suza

 

– II. proljetni folklorni susret u Suzi

 

4.8. KUD »Petefi Šandor» Dalj Planina

38.000,00

1. Kulturni amaterizam:

38.000,00

– velika folklorna skupina

 

– tamburaški orkestar

 

– dječja folklorna skupina

 

4.9. KUD »Petofi Sandor« – Ivanovci

20.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– folklorna skupina

20.000,00

4.10. MKD »Arany Janos«, Kopačevo

20.000,00

1. Kulturni amaterizam:

20.000,00

– mješoviti pjevački zbor

 

– dječja folklorna skupina Tavirozsa

 

4.11. KUD »Petefi Sandor«, Laslovo

32.000,00

1. Kulturni amatrizam:

 

– njegovanje mađarske kulture i tradicije kroz rad folklornih skupina, likovne sekcije i knjižnice

27.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Ususret žetvi, Laslovo

5.000,00

4.12. Udruga Kotlina

19.000,00

Kulturni amaterizam:

 

– Sepsei Nepdalkor – pjevački zbor

15.000,00

Kulturne manifestacije:

 

– III. nastup zborova, Kotlina

4.000,00

4.13. KUD »Vardarac«

15.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– etnosekcija

5.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– VIII. Međunarodna smotra folklora«, Vardarac

10.000,00

4.14. MKUD »Ady Endre« – Vladislavci

5.000,00

1. Kulturni amatrizam:

 

– folklorna sekcija

5.000,00

4.15. Mađarsko kulturno društvo »Petofi Sandor« – Lug

10.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– mješoviti pjevački zbor

10.000,00

4.16. KUD Novi Bezdan

20.000,00

1. Kulturni amaterizam:

20.000,00

– ženski pjevački zbor

 

– glazbena sekcija

 

– dramska skupina

 

4.17. KUD »Jokai Mor« Suza

14.000,00

1. Kulturni amaterizam:

14.000,00

– dječja folklorna skupina Hajnalcsillag

 

– dramska sekcija »Podium«

 

4.18. UDRUGA BELI MANASTIR

13.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– umjetnička kolonija slikara-amatera mađarske nacionalnosti iz Baranje, Beli Manastir

5.000,00

– tjedan mađarskog filma – povijest Mađara na filmu, Beli Manastir

8.000,00

4.19. UDRUGA BATINA

15.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– folklorna skupina »Gospođice«

15.000,00

4.20. ZAJEDNICA MAĐARA DARUVAR

20.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Pjevački zbor Zajednice Mađara Daruvar

15.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Međunarodni dan mađarske kulture Daruvar 2015., Daruvar

5.000,00

 

 

5. Kulturne manifestacije DZMH:

102.000,00

5.1. Smotra folklora mađarskih dječjih folklornih skupina, Suza

10.000,00

5.2. Večer mađarskog folklora u Zagrebu, Zagreb

15.000,00

5.3. Proljetni dan kulture, Suza

10.000,00

5.4. Mađarska građanska revolucija, 1848, Suza

10.000,00

5.5. Dani kulturne autonomije Mađara u Hrvatskoj, Erdut

15.000,00

5.6. 11. susret mladih novinara i čitatelja ilustriranih dječjih novina na mađarskom jeziku »Barkoca«, Kopačevo

5.000,00

5.7. Dan Svetog Stjepana, Laslovo

15.000,00

5.8. 11. kolonija umjetnika Mađara u RH, Vukovar

15.000,00

5.9. 6. susret mađarskih glazbenika, Korođ

7.000,00

 

 

2. SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR

2.417.000,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BARANYAI JULIA, BELI MANASTIR

770.000,00

1. Informiranje:

750.000,00

1.1. »Szivarvany« – dječji list, mjesečnik, 12 brojeva, A5, 28 str., naklada 1000 komada

80.000,00

1.2. »Hagyatek« (Ostavština)– 12 brojeva, A5, 80 str., naklada 500 komada

160.000,00

1.3. »Horvatorszagi Magyar Naplo«, tjednik, 48 brojeva, A4, 24 str., naklada 1200 komada

460.000,00

1.4. – Godišnjak Evkonyv

 

1 broj, 200 stranica, naklada 1500, format A-5

50.000,00

 

 

2. Izdavaštvo:

20.000,00

– »Ogledalo duše«, poezija, Julijana Pastor, format 210x210, stranica 150, naklada 1000 primjeraka

20.000,00

 

 

3. Programi koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma

200.000,00

– bilateralni sporazumi

 4. Kulturni amaterizam

1.108.000,00

 


4.0. Središnja folklorna skupina Saveza mađarskih udruga

80.000,00

 

 

4.1. Mađarsko kulturno društvo »Nepkor« Osijek

50.000,00

1. Kulturni amaterizam:

40.000,00

– Mješoviti mađarski pjevački zbor

 

– Literalna i dramska sekcija

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– Dan Mađara u Osijeku, Osijek

10.000,00

4.2. Mađarska kulturna udruga »Pelmonostor«, Beli Manastir

90.000,00

1. Kulturni amaterizam:

75.000,00

– Folklorna sekcija

 

– Ženski pjevački zbor

 

– Literalna sekcija

 

2. Kulturne manifestacije:

 

XIV. Ljetna škola mađarskog jezika, Beli Manastir

15.000,00

4.3. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »PETEFI SANDOR« ČAKOVCI

28.000,00

1. Kulturni amaterizam:

18.000,00

– glazbena skupina

 

– folklorna skupina djece

 

– folklorna skupina mladi

 

2. Kulturne manifestacije:

10.000,00

– Međunarodna smotra mađarskog folklora »CHAK« 2015.

 

4.4. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »JOSZEF ATTILA« ZMAJEVAC

96.000,00

1. Izdavaštvo:

 

– »Knjiga Zmajevca«, Karolj Labadi, A 5, 450 stranica, naklada 1000 primjeraka

20.000,00

2. Kulturni amaterizam:

50.000,00

– dječja folklorna skupina

 

– dramska sekcija

 

– ženski zbor

 

3. Kulturne manifestacije:

 

– Izložba ručnih radova, Zmajevac

3.000,00

– Međunarodna smotra zborova, Zmajevac

8.000,00

– Tabor za folkloraše, Zmajevac

5.000,00

– Međunarodna smotra dječjih folklora, Zmajevac

10.000,00

4.5. MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO »DOZSA GYORGY« HRASTIN

28.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– folklorna sekcija

18.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– XVI . Jesen u Hrastinu, Hrastin

5.000,00

– Susret mjesta imena Haraszti, Hrastin

5.000,00

4.6. KULTURNO DRUŠTVO »PETOFI SANDOR« VARDARAC

30.000,00

1. Kulturni amaterizam:

30.000,00

– Odrasli zbor

 

– Odrasla folklorna grupa

 

4.7. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »ADY ENDRE« KOROĐ

85.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– folklorna (dječja, mladih i odrasla skupina), mješoviti pjevački zbor, tamburaška sekcija

50.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– VIII. Smotra dječjih folklornih skupina Mađara u RH, Korog

10.000,00

– IX. smotra mađarskih orkestara RH Korogy

10.000,00

– Smotra mađarskih pjevačkih zborova u RH«, Korog

5.000,00

– 6. smotra izvornog folklora Mađara RH »Zlatni klas«, Korog

10.000,00

4.8. KUD »PETOFI SANDOR«, KOTLINA

26.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– sekcija za njegovanje običaja i folklornog stvaralaštva

18.000,00

– sekcija – igraonica za djecu

5.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Večer folklora, Kotlina

3.000,00

4.9. MAĐARSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »KISKOSZEG« BATINA

38.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Ženski zbor

20.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Međunarodni susret nacionalnih manjina, Batina

8.000,00

– Izložba slika slikara amatera, Batina

4.000,00

– Obilježavanje Dana sv. Ivana Nepomuka, Batina

6.000,00

4.10. KUD za njegovanje običaja Mađara, Podolje

13.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– etnosekcija

10.000,00

2. Kulturne manifestacije

 

– likovna kolovnija »Ljepota baranjskog kraja«

3.000,00

4.11. UDRUGA ZA NJEGOVANJE OBIČAJA MAĐARA STARI JANKOVCI

46.000,00

1. Kulturni amaterizam:

33.000,00

– Dječja igraonica »Bobita«

 

– Dječki folklor

 

– Odrasli mješoviti zbor

 

– Odrasla mješovita folklorna grupa

 

2. Kulturne manifestacije:

 

Multinacionalni festival dječjih folklornih grupa, Stari Jankovci

5.000,00

– Međunarodna smotra zborova »Stigla je jesen«, Stari Jankovci

8.000,00

4.12. UM Hercegszollosi Mihally, Kneževi Vinogradi

23.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– Oživljavanje starih običaja – ples oko Majpana, zalijevanje djevojaka, običaji za svetu Luciju, božićni običaji, Kneževi Vinogradi

5.000,00

– Međunarodni susret – smotra glazbeno pjevačkih sastava i likovna kolonija, Kneževi Vinogradi

10.000,00

– Večer mađarskog folklora, Kneževi Vinogradi

8.000,00

4.13. CENTAR ZA KULTURU I OBUČAVANJE SAVEZA MAĐARSKIH UDRUGA »SZTARAI MIHALY« BELI MANASTIR

60.000,00

1. Kulturni amaterizam:

60.000,00

– obučavanje narodne glazbe

 

– obučavanje narodnog plesa

 

4.14. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »PETEFI ŠANDOR« MARINCI

40.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Plesna skupina

30.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Smotra folklora »Zavjetni dan«, Marinci

10.000,00

4.15. MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO »MORICZ ZSIGMOND« PULA

20.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– njegovanje tradicijske kulture (folklorna skupina, zbor, kreativna radionica)

12.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Dani mađarske kulture, Pula

8.000,00

4.16. UDRUGA MLADEŽI ZA NJEGOVANJE OBIČAJA MAĐARA NOVI BEZDAN

52.000,00

1. Kulturni amaterizam:

47.000,00

– folklorna skupina

 

– etnosekcija za njegovanje običaja

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– Međunarodni susret mađarskih narodnih glazbenih sastava, Novi Bezdan

5.000,00

4.17. ZAJEDNICA MAĐARA GRUBIŠNOG POLJA

25.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– ženska pjevačka skupina, mješovita plesna skupina odraslih, dječja plesna skupina, dječja pjevačka skupina, tamburaška sekcija, dječja igraonica, dramska sekcija

15.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– dan etnokuće Bilogora, Grubišno Polje

10.000,00

4.18. CIVILNI CENTAR DEAK FERENC, LUG

48.000,00

1. Kulturni amaterizam:

38.000,00

– Mješoviti pjevački zbor

 

– Ženska folklorna skupina

 

– Dramska sekcija

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– Dan mađarske kulture/Lug 2015

5.000,00

– Međunarodna smotra kulturnog stvaralaštva, Lug

5.000,00

4.19. MAĐARSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO, DARDA

44.000,00

1. Kulturni amaterizam:

30.000,00

– mješovita folklorna skupina

 

– ženski pjevački zbor

 

– dječja folklorna skupina

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– 9. smotra mađarskih zborova, Darda

7.000,00

– 10. smotra mađarskog folklora, Darda

7.000,00

4.20. ZAJEDNICA MAĐARA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

15.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– tamburaški orkestar i glazbena skupina

10.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– proslava Dana Mađara KKŽ, Pakrac, Velika Pisanica i Kapošvar

5.000,00

4.21. DRUŠTVO MAĐARA LIPIK

25.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– etnosekcija

15.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Kulturni dani Mađara – 10. jubilarni – obilježavanje 10 godina postojanja i rada

10.000,00

4.22. ZAJEDNICA MAĐARA GRADA VINKOVACA

20.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– mješoviti zbor

15.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– smotra pjevačkih zborova, Vinkovci

5.000,00

4.23. ZAJEDNICA MAĐARA GRADA BJELOVARA

32.000,00

1. Kulturni amaterizam:

20.000,00

– Folklorna skupina za odrasle

 

– Dječja igraonica »Nyusi«

 

– Mješoviti zbor za odrasle

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– Dani Mađara grada Bjelovara

7.000,00

–2. dječje stvaralaštvo BBŽ-a 2015.

5.000,00

4.24. DRUŠTVO MAĐARA PAKRAC

7.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Promidžba kulture i običaja mađarske nacionalne manjine

7.000,00

4.25. NOVI MAĐARSKI KULTURNI CENTAR SPLIT

30.000,00

1. Kulturni amaterizam:

25.000,00

– folklorno-plesna ženska grupa »Čardaš«

 

– dječja skupina »Bobita«

 

– mješoviti pjevački zbor »Viola«

 

– likovna radionica

 

– etnoradionica

 

2. Kulturne manifestacije

 

– tjedan dječje radionice, Split, Omiš

3.000,00

– susret Mađara iz Dalmacije

1.000,00

– proslava povodom obilježavanja nacionalnog praznika, Split

1.000,00

4.26. ZAJEDNICA MAĐARA PISANICA, VELIKA PISANICA

23.000,00

1. Kulturni amaterizam:

18.000,00

– mješoviti pjevački zbor

 

– dječja folklorna skupina

 

– tamburaški sastav

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– Dan mađarske pjesme i plesa, Velika Pisanica

5.000,00

4.27. MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO »TANC« KAMENAC

8.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– Smotra etno glazbeno-pjevačkih sastava i tradicionalna izložba, Kamenac

8.000,00

4.28. MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO »ČARDAŠ« ZADAR

10.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– Međunarodni dan kulturne raznolikosti nacionalnih manjina zadarske županije, izložba, mađarska večer, Zadar

10.000,00

4.29. ZAJEDNICA MAĐARA DEŽANOVAC

16.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– ženska pjevačka skupina, dječja pjevačka i plesna skupina

10.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Dani Mađara

3.000,00

– Dan zajednice Mađara Dežanovac

3.000,00

5. Kulturne manifestacije SMU:

339.000,00

5.1. Okrugli stol »Budućnost Mađara u Republici Hrvatskoj«, Seget Donji

20.000,00

5.2. Smotra dječjih folklornih skupina, Stari Jankovci

10.000,00

5.3. XVI. smotra mađarskih zborova Hrvatske, Osijek

35.000,00

5.4. Dan Mađara u Batini, Batina

15.000,00

5.5. Kroz igru i ples, XI. susret igraonica i vrtića mađarske nacionalne manjine RH, Kneževi Vinogradi

15.000,00

5.6. XVI. Smotra mađarskih zborova Hrvatske, Beli manastir

35.000,00

5.7. Koordiniranje manifestacija XIV tjedna kulture Mađara u Hrvatskoj, Darda, Podolje, Korođ, Beli Manastir, Kopačevo, Zmejevac

30.000,00

5.8. Dan mađarske kulture općine Draž, Draž

8.000,00

5.9. Likovna kolonija za djecu osnovnih škola, Beli Manastir, Podolje, Batina

15.000,00

5.10. Smotra folklora nacionalnih manjina, Beli Manastir

8.000,00

5.11. Smotra kulturnog stvaralaštva Mađara Zapadne Slavonije, Grbavac

10.000,00

5.12. IV. smotra kulturnog stvaralaštva Mađara Istočne Slavonije, Vinkovci

10.000,00

5.13. X. smotra mađarskih narodnih pjesama za djecu »Nόtafa«, Darda

10.000,00

5.14. Konferencija za voditelje folklornih skupina, Beli Manastir

10.000,00

5.15. Dan mađarske kulture, Beli Manastir

10.000,00

5.16. Smotra kulturnog stvaralaštva Mađara općine Petlovac, Novi Bezdan

10.000,00

5.17. Dan mađarske kulture općine Kneževi Vinogradi, Zmajevac

8.000,00

5.18. Dani gospodarstva i kulture Mađara u RH, Kneževi Vinogradi, Beli Manastir, Zmajevac, Batina, Kamenac

35.000,00

5.19. X. smotra mađarske narodne pjesme i glazbe, Novi Bezdan

10.000,00

5.20. IV. susret Mađara Hrvatske, Čakovci

35.000,00

 

 

3. MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO »ADY ENDER« ZAGREB

43.000,00

1. Kulturni amaterizam:

30.000,00

– glazbena sekcija

 

– kazališna sekcija

 

– mješoviti zbor

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– »Mađarska tribina« – znanstveno-popularna predavanja i okrugli stolovi, Zagreb

10.000,00

– Dani mađarske kulture, Zagreb

3.000,00

 

 

UKUPNO MAĐARI:

3.924.000,00

 

 

VII. MAKEDONCI

 

 

 

1. ZAJEDNICA MAKEDONACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

659.000,00

1. Informiranje:

 

– »Makedonski glas«, 6 brojeva, A 4, 40 str. naklada 1000

160.000,00

2. Izdavaštvo:

40.000,00

2.1. »Lijepa riječ i željezna vrata otvara«, izbor iz makedonskog narodnog stvaralaštva, Elizabeta Petrovska, format 14,5x20,5 stranica 192, naklada 600 primjeraka

20.000,00

2.2. »Stare makedonske obitelji u Hrvatskoj 2«, povijesna beletristika, povijest najpoznatijih makedonskih obitelji u RH, Marina Apostolovska, format A 5, stranica 154, naklada 500 primjeraka

20.000,00

3.1. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »BRAĆA MILADINOVCI« OSIJEK

75.000,00

1. Izdavaštvo:

 

– »Tragovi sjećanja«, fotomonografija dokumenata, novinskih zapisa, fotografija, autorskih komentara i pojašnjenja, Jagoda Treneska Cvetičanin, prof., B 5, 256 stranica, naklada 500 primjeraka

12.000,00

2. Kulturni amaterizam:

41.000,00

– mješoviti zbor »Vardarki«

 

– dječja sekcija »Biserčinja«

 

– folklorna skupina »Veliki tanec Osijek«

 

– instrumentalni sastav »T’ga za jug«

 

– etnosekcija »Vezilki«

 

3. Kulturne manifestacije:

 

– Dani braće Miladinov, Osijek, Đakovo

10.000,00

– Dani makedonskog filma 2015., Osijek

4.000,00

– Dani makedonske kulture 2015., Osijek

8.000,00

3.2. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »ILINDEN« – RIJEKA

81.000,00

1. Izdavaštvo:

 

– »Lov na jelene«, makedonsko-hrvatske književne i kulturne veze, prof. dr. sc. Vasil Tocinovski, format 14,5x20,5, 288 stranica, naklada 300 primjeraka

20.000,00

2.Kulturni amaterizam:

39.000,00

– folklona sekcija »Ilinden«

 

– pjevačka sekcija »Ilinden«

 

– glazbena sekcija »Ilinden«

 

– dječja folklorna sekcija

 

– dječja radionica – njegovanje jezika kroz pjesmu, ples i igru

 

– etnosekcija

 

3. Kulturne manifestacije:

 

– Dani makedonske kulture u Rijeci, Rijeka

5.000,00

– Revija mekedonskog filma »Kinoteka Makedonije« Rijeka

5.000,00

– izložbene i ostale likovne djelatnosti, Rijeka

5.000,00

– Obilježavanje Dana sv. Kirila i Metoda 2015, Novi Vinodolski

5.000,00

– Koncertna djelatnost – samostalni koncert: Večer makedonskog folklora MKD Ilinden i prijatelji, Rijeka, Sušak

2.000,00

3.3. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »MAKEDONIJA« SPLIT

70.000,00

1. Kulturni amaterizam:

47.000,00

– folklorna skupina »Makedonija«

 

– pjevačka skupina »Makedonija«

 

– etnosekcija

 

– glazbeni orkestar »Makedo«

 

– dječja folklorna radionica »Gradinka«

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– »V. makedonska jesen u Splitu« – kultura, tradicija i običaji, Split

8.000,00

– IX. dani suvremenog makedonskog filma u Splitu 2015., Split

5.000,00

– 24. dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij«, Split

10.000,00

3.4. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »BILJANA« – ZADAR

41.000,00

1. Kulturni amaterizam:

18.000,00

– literarno-dramska sekcija »Zapisi so ljubov«

 

– instrumentalno-glazbena sekcija »Biljana«

 

– etnosekcija »Đerđev«

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– 12. dani makedonske kulture u Zadru, Zadar

10.000,00

– izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj«, Zadar

5.000,00

– Dani makedonskog filma, Zadar

5.000,00

– Međunarodni dan kulturne raznolikosti, Zadar

3.000,00

3.5. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »OHRIDSKI BISER«, ZAGREB

57.000,00

1. Kulturni amaterizam:

35.000,00

– instrumentalna skupina »Ohridski biser«

 

– glazbena sekcija (vokalna skupina) »Momi biserni«

 

– folklorna sekcija »Kitka«

 

– etnosekcija »Razboj«

 

– literarno-dramska sekcija

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– Dani makedonske kulture u Zagrebu, Zagreb

5.000,00

– Dani makedonskog filma u Zagrebu, Zagreb

5.000,00

– Racinov dan »Bijela svitanja«, Samobor

7.000,00

– Makedonska večer u Zagrebu, Zagreb

5.000,00

3.6. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTARSKE ŽUPANIJE »Sv. KIRIL i METODIJ« – PULA

35.000,00

1. Kulturni amaterizam:

20.000,00

– mješovita pjevačka skupina

 

– folklorna skupina

 

– instrumentalna skupina

 

– literarna skupina

 

– etnoradionica

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– »Dani makedonske kulture u Istri« 2015., Pula, Tinjan, Svetvinćento, Funtana, Vrsar, Umag, Rovinj

15.000,00

 

 

4. Kulturne manifestacije Zajednice Makedonaca:

100.000,00

4.1. Izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj«, Zadar

5.000,00

4.2. 24. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij«, Split

10.000,00

4.3. »Dani glagoljaša u Istri«, Buzet, Roč, Hum

7.000,00

4.4. »Ilinden 1903. – 2015.«, Gorski Kotar

30.000,00

4.5. »Dan Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj«, Zagreb

30.000,00

4.6. »Racinov dan – Bijela svitanja«, Samobor

16.000,00

 

 

2. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »KRSTE MISIRKOV« ZAGREB

25.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– pjevački zbor, folklorna sekcija i narodni orkestar

25.000,00

 

 

UKUPNO MAKEDONCI:

684.000,00

 

 

VIII. NIJEMCI I AUSTRIJANCI

 

 

 

1. ZAJEDNICA NIJEMACA U HRVATSKOJ ZAGREB

125.000,00

1. Kulturni amaterizam

85.000,00

1.1. Njemački pjevački zbor »Deutscher sängerchor – Zagreb«

 

1.2. Plesna grupa »Rude« – Tanzgruppe »Rude«

 

1.3.Dječja kazališna grupa Točkice – Kindertheatergruppe »Pünktchen«, kazališna grupa Točke – Theatergrupp »Punkte«

 

1.4. Njemačko instrumentalno recitatorski ansambl »Edellweiß«

 

2. Kulturne manifestacije

 

2.1. »Kulturtreffen«

40.000,00

 

 

2. NARODNI SAVEZ NIJEMACA HRVATSKE

16.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– »Unser Klingendes Erbe – Naša zvonka baština«,

8.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– »Kulturna poveznica – Kulturlink«, Zagreb

8.000,00

 

 

3. UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACA, VUKOVAR

30.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Pjevački zbor »Drei Rosen aus Vukovar«

20.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– koncert – Jesen u glazbi, Vukovar

10.000,00

 

 

4. NJEMAČKA ZAJEDNICA – ZEMALJSKA UDRUGA PODUNAVSKIH ŠVABA U HRVATSKOJ – OSIJEK

475.000,00

1. Informiranje:

 

»Njemačka riječ – Deutsches Wort«, časopis Nijemaca i Austrijanaca u RH, 4 broja, A 4, 44 str., naklada 1600 –
1800 kom

140.000,00

2. Izdavaštvo:

 

– »Godišnjak Njemačke zajednice 2015. – Jahrbuch der Deutschen Gemeinschaft 2015«, skupina autora, B 5, 400 stranica, naklada 600 primjeraka

30.000,00

– »Podunavsko-švapski nazivi naselja« Donauschwäbische ortsnamen« (u BiH, Hrvatskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Mađarskoj i Ukrajini), Zorislav Schonberger, A 4, 200 stranica, naklada 300 primjeraka

30.000,00

3. Kulturni amaterizam:

45.000,00

– Kazališna grupa »Die esseker Buhne«

 

– pjevački zbor »Brevis-Donau« i muški pjevački zbor »Donau«

 

4. Kulturne manifestacije:

 

4.1. 23. znanstveni skup »Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu«, Osijek

80.000,00

4.2. 15. međunarodni kazališni festival na njemačkom jeziku, Osijek

90.000,00

4.3. Izložba »Prvi svjetski rat u Osijeku« (u suradnji s Muzejom Slavonije u Osijeku), Osijek

15.000,00

4.4. Dani njemačke i austrijske kulture u Hrvatskoj, Osijek

40.000,00

4.5. Kulturno djelovanje Memorijalnog centra Podunavskih Švaba u Hrvatskoj – Valpovo

5.000,00

 

 

5. ZAJEDNICA AUSTRIJANACA U HRVATSKOJ ZAGREB

25.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– Kostajnica, novi trendovi obnove, trodnevni međunarodni skup, Zagreb, Kostajnica

25.000,00

 

 

UKUPNO NIJEMCI I AUSTRIJANCI:

671.000,00

 

 

IX. POLJACI

 

 

 

1. POLJSKA KULTURNA UDRUGA »MIKOLAJ KOPERNIK« ZAGREB

81.000,00

1. Informiranje:

 

– informativni bilten »Kopernik«, 6 brojeva, A 4, 28-40 stranica, naklada 150

36.000,00

2.Kulturni amaterizam

 

– Vokalna grupa »Wisla«

24.000,00

3. Kulturne manifestacije:

 

– Poljska knjižnica »Kopernik«, Zagreb

10.000,00

– Običaji u Poljskoj, Zagreb

3.000,00

– II. dani suvremenog poljskog filma, Zagreb

8.000,00

 

 

2. POLJSKA KULTURNA UDRUGA »POLONEZ«, KAŠTEL STARI

17.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– Poljaci na otoku Šolti 1926.-1939.– tragovima velikog poljskog pjesnika K.K. Baczynskog na otoku Šolti– spomen ploča, Kaštel Stari

15.000,00

– Ciklus plesnih i glazbenih radionica vezanih za proslavu 250. obljetnice rođenja poljskog skladatelja Michala Kleofasa Oginskiego, Kaštel Stari

2.000,00

 

 

3. POLJSKA KULTURNA UDRUGA FRYDERYK CHOPIN, RIJEKA

17.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– Tjedan poljskog filma, Rijeka

7.000,00

– 100-ta godišnjica smrti Stanislawa Witkijewicza, Lovran

10.000,00

 

 

UKUPNO POLJACI:

115.000,00

 

 

X. ROMI

 

 

 

1. UDRUGA ROMA ZAGREB I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

45.000,00

1. Informiranje:

 

– »Romano Čaćipe« – 2 broja, A 4, 48 stranica, naklada 1000 primjeraka po broju

40.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– obilježavanje i proslava Aliđuna

5.000,00

 

 

2. ROMSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »DARDA« DARDA

45.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Folklorna skupina

30.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Proslava Svjetskog dana Roma, Darda

7.000,00

– XIII. godišnji koncert RKUD-a »Darda«, Darda

8.000,00

 

 

3. UDRUGA MLADEŽI ROMA HRVATSKE

7.000,00

1. Kulturna manifestacije:

 

– Obilježavanje i proslava Đurđevdana

7.000,00

 

 

4. KLUB MLADEŽI ROMA HRVATSKE

7.000,00

1. Kulturna manifestacija:

 

– Obilježavanje i proslava svjetskog Dana Roma

7.000,00

 

 

5. HUMANITARNA ORGANIZACIJA SVJETSKA ORGANIZACIJA ROMA U HRVATSKOJ, ZAGREB

70.000,00

1. Informiranje

 

– Časopis za djecu »Romska djeca«, kvartalno, naklada 1000 kom, A 4, 35-40 str.

70.000,00

 

 

6. UDRUGA ŽENA ROMKINJA HRVATSKE »BOLJA BUDUĆNOST« ZAGREB

90.000,00

1. Informiranje:

 

– Budućnost/Anglunipe, časopis, 4 broja, A 4, 30-36 stranica, naklada 1000 primjeraka po broju

70.000,00

2. Izdavaštvo:

 

– »Običaji Roma«, prošlost, život i običaji Roma, Ramiza Memedi, A 5, 170 stranica, naklada 30 primjeraka

20.000,00

 

 

7. KUD »ROMSKO SRCE«, ZAGREB

15.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– folklorna i etnosekcija

15.000,00

 

 

8. UDRUGA ZA RAZVOJ I BOLJI ŽIVOT ROMA, SISAK

7.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– Svjetski dan Roma, Sisak

7.000,00

 

 

9. UDRUGA »ROMSKI PUTEVI-ROMANE DROMA«, ZAGREB

35.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– Izložba i tribina »One su uspjele«, Zagreb

15.000,00

– otvaranje romske književne police u Kutini, Zagreb

20.000,00

 

 

10. UDRUGA ZA PROMICANJE OBRAZOVANJA ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ »KALI SARA«, ZAGREB

195.000,00

1. Izdavaštvo:

 

Zbornik – Svjetski dan romskog jezika – Veljko Kajtazi, format 210x280, stranica 200, naklada 500 primjeraka

25.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Simpozij »Svjetski dan romskoga jezika 2015. godine«, Zagreb

70.000,00

– Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve Holokausta /Poramosa, Zagreb

100.000,00

 

 

11. ROMSKI KULTURNI CENTAR SISAK

34.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Kulturno-umjetnička i dramska sekcija

20.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Svjetski dan Roma, Sisak

7.000,00

– Natjecanja pjevača amatera »Glasu alu Romilor«, Sisak

7.000,00

 

 

12. UDRUGA ROMSKA PRAVA SISAK

22.000,00

1. Izdavaštvo:

 

– »Naša prava«, slikovnica dvojezična o pravima djeteta, grupa autora, A 5, 40 stranica, naklada 2000 kom.

10.000,00

2. Kulturni amaterizam:

 

– likovna i etnosekcija

8.000,00

3. Kulturne manifestacije:

 

– obilježavanje Svjetskog dana Roma, Sisak

4.000,00

 

 

13. KUD »KUTINSKI BISERI«, KUTINA

12.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Kulturno-umjetnički amaterizam Roma bajaša s područja grada Kutine

5.000,00

2. Kulturne manifestacije

 

– Obilježavanje Svjetskog dana Roma i Đurđevdana, Kutina

7.000,00

 

 

14. UDRUGA BARANJSKIH ROMA, BELI MANASTIR

22.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– folklorna sekcija

10.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Održavanje izložbe fotografija povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma, Beli Manastir

5.000,00

– Obilježavanje Svjetskog dana Roma, Beli Manastir

7.000,00

 

 

15. ROMSKO KUD »CRNI BISERI«, SISAK

10.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– kulturno-umjetnička sekcija

10.000,00

 

 

16. UDRUŽENJE ROMA »LUDARI« RUMUNJSKOG PORIJEKLA SLAVONSKI BROD

14.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Žuukm Una – igrajmo zajedno

7.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

S Tričjem Podu / drumu D Prijatelj Prijeđimo most/put prijateljstva, Slavonski Brod

7.000,00

 

 

17. ROMSKI NACIONALNI FORUM, ČAKOVEC

25.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– X. festival igrača i plesača Roma Republike Hrvatske, Beli Manastir

25.000,00

 

 

UKUPNO ROMI:

655.000,00

 

 

XI. RUSI

 

 

 

1. NACIONALNA ZAJEDNICA RUSA HRVATSKE, ZAGREB

78.000,00

1. Informiranje:

 

– »Ruski vjesnik«, časopis, A 4, 16-20 stranica, naklada 200 komada

35.000,00

2. Kulturni amaterizam:

35.000,00

– Pjevački zbor »Rjabinuška«

 

– Radionica narodne nošnje

 

3. Kulturne manifestacije:

 

– Večer ruske klasične glazbe, Zagreb

8.000,00

 

 

2. UDRUGA RUSKOG GOVORNOG PODRUČJA »KALINKA«, ČAKOVEC

67.000,00

1. Kulturni amaterizam:

60.000,00

– Ansambl »Kalinka«

 

– Dječja skupina »Malinka«

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– V. smotra stvaralaštva djece i mladeži »Ruska riječ«, Čakovec

7.000,00

 

 

3. SAVEZ RUSA REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB

28.000,00

1. Informiranje:

 

»Ljetopis«, glasilo, 1 broj, format A-4, 56-60 str., naklada 500 kom.

20.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Prezentacija knjige »Rusi u Hrvatskoj« u povodu 100. obljetnice doseljavanja Rusa u Hrvatsku, Zagreb

8.000,00

 

 

UKUPNO RUSI:

173.000,00

 

 

XII. RUSINI I UKRAJINCI

 

 

 

1. SAVEZ RUSINA REPUBLIKE HRVATSKE, VUKOVAR

683.500,00

1. Informiranje:

210.000,00

1.1. »Nova dumka«, časopis, 6 brojeva, A 4, stranica 36, naklada 800 komada

160.000,00

1.2. »Vjenčić«, dječji časopis, 4 broja, A 4, stranica 20, naklada 600 komada

50.000,00

2. Izdavaštvo:

27.000,00

– »Misli s Dunava«, knjiga-almanah, skupina autora, 160 stranica, B5, 400 primjeraka

12.000,00

– »Stradanje Rusina u Domovinskom ratu 1991./92.«, povijesno dokumentarna proza, Nikola Pap, B 5, 120 stranica, naklada 400 primjeraka

15.000,00

3. Kulturne manifestacije:

95.000,00

– Središnja manifestacija Rusina RH »42. Petrovačko zvono 2015.«, Petrovci

90.000,00

– Znanstveno stručni skup »Rusini juče, danas, sutra« 2015, Osijek

5.000,00

4. Kulturni amaterizam i manifestacije:

351.500,00

– Folklorni ansambl pjesama i plesova: pjevači, orkestar, plesači

20.000,00

4.1. KUD »Joakim Hardi« Petrovci

66.000,00

1. Kulturni amaterizam:

66.000,00

– folklorna sekcija

 

– tamburaška sekcija (orkestar)

 

– pjevačka grupa

 

– kazališna sekcija

 

4.2. KUD »Osif Kostelnik« Vukovar

55.000,00

1. Kulturni amaterizam:

40.000,00

– folklor

 

– zbor i solo pjevanje

 

– uvježbavanje orkestra

 

– njegovanje riječi i jezika Rusina

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– »Prvi pljesak« smotra dječjeg stvaralaštva Rusina i Ukrajinaca i ostalih, Vukovar

15.000,00

4.3. KUD Rusina, Osijek

45.000,00

1. Kulturni amaterizam:

25.000,00

– tamburaška sekcija

 

– zborno pjevanje

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– likovna kolonija KUD Rusina Osijek – Aljmaš

10.000,00

– »Dravski valovi«, susreti zborova i pjevačkih grupa Rusina RH, Osijek

10.000,00

4.4. KD Rusina, Vinkovci

25.000,00

1. Kulturni amaterizam:

25.000,00

– zborno pjevanje

 

– orkestar

 

4.5. KD Rusina i Ukrajinaca »Rušnjak«, Rijeka

22.000,00

1. Kulturni amaterizam:

10.000,00

zborna grupa »Rušnjak«

 

– likovna sekcija »Rušnjak«

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– Dani kulture Rusina i Ukrajinaca PG županije, Rijeka

5.000,00

– likovni izričaj Rusina i Ukrajinaca Primorsko-goranske županije, Rijeka

5.000,00

– Kostelnikova jesen u Rijeci

2.000,00

4.6. Društvo Rusina i Ukrajinaca »Kaljina«, Rijeka

14.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– zborno pjevanje

10.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– 8. večeri rusinske i ukrajinske literature, Rijeka

4.000,00

4.7. KUD »Joakim Govlja« Mikluševci

90.000,00

1. Kulturni amaterizam:

50.000,00

– recitatorska sekcija

 

– ženska pjevačka skupina

 

– dječja folklorna skupina

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– »Mikluševci 2015«, Mikluševci

40.000,00

4.8. KD Rusina Cvelferije, Rajevo selo

10.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

folklor i orkestar

10.000,00

4.9. KPD »Rusinka i Rusin«, Zagreb

4.500,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– pjevačka skupina

4.500,00

 

 

2. UKRAJINSKA ZAJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB

642.000,00

1. Informiranje:

170.000,00

– »Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj«, 6 brojeva, A 4, 34 stranice, naklada 1200

170.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– obilježavanje Holodomora, Vukovar, Slavonski Brod, Zagreb

10.000,00

3. Kulturni amaterizam i manifestacije:

 

 

 

3.1. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »IVAN FRANKO« VUKOVAR

70.000,00

1. Kulturni amaterizam:

55.000,00

Ukrajinski narodni zbor

 

dječja skupina ukrajinskog narodnog stvaralašta »Sonečko«

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– Dani ukrajinske kulture

15.000,00

3.2. UKRAJINSKO KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO »TARAS ŠEVČENKO« KANIŽA

63.000,00

1. Kulturni amaterizam:

48.000,00

– »Melanka« velika plesna sekcija

 

– »Đivčena« mlađa plesna sekcija

 

– »Ne zaboravi« pjevačka sekcija

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– 10. večeri Tarasa Ševčenka »Tuđem se učite, svoga se ne stidite«, Kaniža

15.000,00

3.3. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »UKRAJINA« SLAVONSKI BROD

86.000,00

1. Kulturni amaterizam:

66.000,00

– folklorna sekcija – odrasla skupina

 

– folklorna sekcija – dječja skupina

 

– mješoviti pjevački zbor

 

– dramsko-recitatorska sekcija

 

– likovna sekcija

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– XIV. Ukrajinska smotra dječjeg stvaralaštva, Slavonski Brod

20.000,00

3.4. KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO »KARPATI« LIPOVLJANI

70.000,00

1. Kulturni amaterizam:

60.000,00

– pjevačka skupina KPD Ukrajinaca »Karpati« Lipovljani

 

– folklorna sekcija

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– Večer ukrajinske pjesme i plesa, Lipovljani 2015., Lipovljani

10.000,00

3.5. UKRAJINSKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA ZAGREB

30.000,00

1. Kulturni amaterizam:

23.000,00

– zbor i orkestar (starija glazbena sekcija)

 

– dječji zbor i orkestar – mlađa glazbena sekcija

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– »Dani ukrajinske kulture«, Zagreb

7.000,00

3.6. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »LESJA UKRAJINKA« – OSIJEK

15.000,00

1. Kulturni amaterizam:

10.000,00

– etnosekcija »Gerdan«

 

– Zbor, duet, trio, kvartet UKPD »Lesja Ukrajinka« Osijek

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– »Na krilima pjesme«, Osijek

5.000,00

3.7. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »DNJIPRO« – RIJEKA

85.000,00

1. Izdavaštvo:

 

– »Znamenite Ukrajinke. Ukrajinske pjesme iz repertoarne škrinjice najboljih glasova Ukrajine«, biografije znamenitih glazbenica, Ukrajinki i notni zapis, Olga Kaminska, A 5, 100 stranica, naklada 100 primjeraka

10.000,00

2. Kulturni amaterizam:

15.000,00

– ansambal i zbor »Enejida«

 

– orkestar »Oberih«

 

– plesni ansambl za djecu »Mališan« i odraslih »Veselka«

 

3. Kulturne manifestacije:

 

– VIII. središnja manifestacija Ukrajinaca u Hrvatskoj »Bez prava na zaborav«, Rijeka

60.000,00

3.8. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »ANDRIJ PELIH« ŠUMEĆE

28.000,00

1. Kulturni amaterizam:

20.000,00

srednja dječja skupina ukrajinskog folklornog stvaralaštva

 

velika skupina ukrajinskog folklornog stvaralaštva

 

najmlađa dječja skupina ukrajinskog folklornog stvaralaštva

 

Ukrajinski zbor

 

2. Kulturne manifestacije:

 

– susreti Ukrajinaca Republike Hrvatske, Šumeće

8.000,00

3.9. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »KOBZAR«– ZAGREB

15.000,00

1. Kulturni amaterizam:

15.000,00

– glazbena sekcija (zbor, orkestar, solisti)

 

– etnosekcija običaja i tradicije Ukrajinaca

 

– literarno, književno-novinarska i likovno-dizajnerska sekcija

 

 

 

3. DRUŠTVO ZA UKRAJINSKU KULTURU, ZAGREB

14.000,00

1. Izdavaštvo:

 

– »Nijemi krik«, dramsko djelo, Aleksa Pavlešin, CD ili DVD, naklada 50 komada

8.000,00

– »Tri autora«, zbirka kazališnih djela, grupa autora, A 5, 200 stranica, naklada 100 primjeraka

6.000,00

 

 

4. »RUSNAK« DRUŠTVO RUSINA U REPUBLICI HRVATSKOJ, PETROVCI

13.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Pjevačka skupina, dueti, solisti

5.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– Susreti »Kad je golubica letjela« i zasjedanje Vijeća Svjetskog kongresa Rusina i Kongresne komisije, Stari Jankovci

8.000,00

 

 

UKUPNO RUSINI I UKRAJINCI

1.352.500,00

 

 

XIII. SLOVACI

 

 

 

1. SAVEZ SLOVAKA, NAŠICE

1.347.000,00

1. Informiranje:

 

– »Pramen«, časopis, 11 mjesečnika i 1 dvobroj, A 4, 28 stranica, naklada 600 komada

152.000,00

2. Izdavaštvo:

 

»Zapisi i tragovi slovačkih doseljenika u lipovljanski kraj početkom XX. stoljeća«, nastavak obrade dokumentarne arhive, Josip Krajči, A 4, 80 stranica, naklada 300 primjeraka, Matica slovačka Lipovljani

10.000,00


 

3. Kulturni amaterizam:

918.000,00


 

3.1. Matica slovačka Josipovac

110.000,00

– folklorne skupine SKUD-a »Braća Banas« (dječja i odrasla)

 

– pjevačka i tamburaška skupina

 

– slikarska i kiparska sekcija

 

3.2. Matica slovačka Jelisavac

110.000,00

– pjevačka skupina – SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac

 

– folklor – SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac

 

– glazba – SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac

 

3.3. Matica slovačka Markovac Našički

110.000,00

– plesne skupine SKUU »Franjo Strapač« – mala, srednja i velika skupina

 

– pjevačka skupina SKUU Franjo Strapač

 

– glazbeno-kazališna-folklorna skupina SKUU Franjo Strapač

 

3.4. Matica slovačka Ilok

130.000,00

– folklorna sekcija (4 dobne skupine)

 

– glazbeno pjevačka sekcija, Priredba: X. Festival solo pjevača slovačkih narodnih pjesama »Na brehu pri Dunaji«

 

– kazališna sekcija: djeca i odrasli, 2 kazališne predstave: Divadlo na Mary i Divadlo na Jana

 

– tradicijsko folklorna sekcija

 

3.5. Matica slovačka Zagreb

15.000,00

– književne spomen-večeri

 

3.6. Matica slovačka Soljani

48.000,00

– dječja skupina – SKUS »Ondrej Pekar« Solany

 

– folklorna i pjevačka skupina SKUS Ondrej Pekar Solany

 

3.7. Matica slovačka Lipovljani

41.000,00

– folklorna mlađa i starija skupina i tamburaši KUD-a Lipa

 

– pjevački zbor Lira

 

3.8. Matica slovačka Osijek

48.000,00

– pjevačko glazbena skupina i solo pjevači

 

– odrasla i dječja plesna skupina

 

– skupina radionica ručnih radova

 

3.9. Matica slovačka Međurić

45.000,00

– folklorna skupina »Orava« – odrasla skupina

 

– folklor – dječji, folklorna skupina »Orava«

 

– pjevačka skupina »Orava«

 

3.10. Matica slovačka Jurjevac Punitovački

35.000,00

– plesno-glazbeno-pjevačka i likovna skupina

 

3.11. Matica slovačka Rijeka

55.000,00

– pjevačka, folklorna i glazbena sekcija

 

– literarno-dramska i likovna sekcija

 

3.12. Matica slovačka Radoš

18.000,00

– folklorna i pjevačka sekcija

 

3.13. Matica slovačka Zokov Gaj

41.000,00

– Glazbene, pjevačke i plesno-pjevačke skupine

 

3.14. Matica slovačka Miljevci

45.000,00

– dječja plesno-pjevačka skupina

 

– starija plesno-pjevačka skupina

 

3.15. Matica slovačka »Kukučin-Kuntarić« Jakšić

50.000,00

– pjevačka skupina

 

– tamburaško-harmonikaški orkestar

 

– starija plesna skupina

 

– mlađa plesna skupina

 

3.16. SLOVAČKI CENTAR ZA KULTURU NAŠICE

17.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

Stručni skup povodom Europskog dana jezika – Slovački nazivi naselja u hrvatskom kulturno-jezičnom kontekstu, Našice

7.000,00

– Obilježavanje godine Ljudevita Štura: Predavanje o Ljudevitu Šturu i Akademija glagoljice, Našice

10.000,00

 

 

4. Kulturne manifestacije:

267.000,00

4.1. 33. smotra slovačkog stvaralaštva RH, Soljani

48.000,00

4.2. 21. dječja smotra slovačkog stvaralaštva RH, Međurić

40.000,00

4.3. 17. festival slovačke glazbe i pjesme »Ked se ruža rozvijala«, Lipovljani

48.000,00

4.4. Kulturno-etnomanifestacija Slovaka našičkog kraja i RH »16. večer polesnjaka«, Markovac Našički

10.000,00

4.5. »10. susret Slovaka i prijatelja pri žetvenim svečanostima«, Zokov Gaj

10.000,00

4.6. »Slovački božićni običaji, tradicije i koledi«, Osijek

10.000,00

4.7. 11. dani Slovaka u Jelisavcu – Večer Korbačika, Jelisavac

10.000,00

4.8. Dani slovačke kulture – Rijeka 2015., Rijeka

10.000,00

4.9.3. Kulturna večer Slovaka« – Međurić

10.000,00

4.10. »Iločko ljeto«, Ilok

10.000,00

4.11. Kulturna etnomanifestacija »Slovaci do drlaku 2015«, Josipovac

10.000,00

4.12. 8. Miljevački dani kukuruza«, Miljevci

10.000,00

4.13. 6. dani Slovaka u Soljanima – 2015., Soljani

10.000,00

4.14. VIII. Manifestacija »Slovaci Slovacima – Slovaci Slovakom«, Rajsavac 2015, Jakšić

10.000,00

4.15 Pod stoljetnim glogovima, Jurjevac Punitovački

7.000,00

4.16. »Lipovljanski susreti 2015.g.«, Lipovljani

8.000,00

4.17. »180 godina od dolaska Slovaka u Miljevce«, Miljevci

6.000,00

 

 

UKUPNO SLOVACI:

1.347.000,00

 

 

XIV. SLOVENCI

 

 

 

1. SAVEZ SLOVENSKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

684.000,00

 

 

1. Kulturni amaterizam, manifestacije, informiranje i izdavaštvo:


 

 

1.1. KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO »SLOVENSKI DOM« ZAGREB

158.000,00

1. Informiranje:

 

»Novi odmev«, časopis-revija, 3 broja godišnje, A 4, 28 stranica, naklada 800 kom.

60.000,00

2. Kulturni amaterizam:

78.000,00

– mješoviti pjevački zbor Slovenski dom

 

– mješoviti pjevački zbor duhovne sekcije »A. M. Slomšek.«

 

– etnoradionica Šopek

 

– SLO Ansambl – Su dar

 

3. Kulturne manifestacije:

 

– Prešernov dan – Dan kulture

10.000,00

– Izložbe u Slovenskom domu

10.000,00

1.2. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO »TRIGLAV« SPLIT

171.000,00

1. Informiranje

 

– časopis »Planika«, kvartalno, A – 4, 20 str., naklada 350 kom.

35.000,00

2. Kulturni amaterizam

120.000,00

– dramska i recitatorska sekcija

 

– likovne izložbe

 

– »Idrijska čipka«

 

– mješoviti pjevači zbor

 

– dječja sekcija »Kekec« – dopunske nastave slovenskog jezika

 

3. Kulturne manifestacije:

 

– Slovenski kulturni praznik – Prešernov dan, Split

8.000,00

– obilježavanje praznika slovenske manjine SKD Triglav – Split

8.000,00

1.3. SLOVENSKI DOM – KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO »BAZOVICA«, RIJEKA

161.000,00

1. Informiranje:

 

– Sopotja – informativni bilten, 4 broja, A 4, 24 stranice, naklada 600 komada

35.000,00

2. Kulturni amaterizam:

118.000,00

– mješoviti pjevački zbor

 

– folklorno-plesna skupina

 

– literalna skupina i knjižnica

 

– izložbe

 

– gostovanja u društvu

 

– dramsko-recitatorska skupina

 

– glazbena skupina

 

3. Kulturne manifestacije:

 

– mjesec slovenske kulture, Bazovica

8.000,00

1.4. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO »LIPA« ZADAR

12.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– likovna kolonija »Maj 2015. Turanj i izložba radova, Turanj

7.000,00

– Slovenski kulturni praznik »Prešernov dan«, Zadar

5.000,00

1.5. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTRA PULA

70.000,00

1. Informiranje:

 

– »Mavrica«, glasilo, 4 broja, 14,5x21, 22-30 stranica, naklada 350 komada

15.000,00

2. Izdavaštvo:

 

– »Pictia«, monografija, Rok Zelenko, 22x20, 156 str., naklada 500 kom

10.000,00

3. Kulturni amaterizam:

25.000,00

– mješoviti zbor i vokalna skupina Encijan

 

4. Kulturne manifestacije:

 

– Slovenski kulturni praznik 8. veljače

5.000,00

– Dani slovenske kulture 2014. u Istri

10.000,00

– Izložbe, Pula

5.000,00

1.6. SLOVENSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »SNEŽNIK« LOVRAN

20.000,00

1. Informiranje:

 

»Liburnijska priloga«, godišnjak – A-4, 24 str., naklada 300

10.000,00

2. Kulturni amaterizam:

 

– etnoradionica

5.000,00

3. Kulturne manifestacije:

 

– Deseta obljetnica djelovanja društva, Lovran

5.000,00

1.7. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO »LIPA« DUBROVNIK

7.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– lutkarska predstava »Maca papučarica« na hrvatskom i slovenskom jeziku

7.000,00

1.8. KULTURNO DRUŠTVO »SLOVENSKI DOM« KARLOVAC

15.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– »Prešernovi dani« kulturni praznik Republike Slovenije, Karlovac

10.000,00

– Međunarodni dan plesa 2015. – International dance day 2015., Karlovac

5.000,00

1.9. KULTURNA UDRUGA SLOVENACA »DR. FRANCE PREŠEREN« ŠIBENIK

35.000,00

1. Kulturni amaterizam

 

– ženski pjevački zbor »Prešernovke«, Pridne roke, dramska sekcija

25.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

kulturne priredbe s izložbama u knjižnici, nastupi zbora, humanitarne akcije i ostale proslave u društvu, RH i inozemstvo

10.000,00

1.10. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO NAGELJ, VARAŽDIN

10.000,00

1. Izdavaštvo:

 

– »Slovenci u Varaždinu od prvih spomena do današnjih dana«, znanstvena literatura, Filip Škiljan, format 16x23,5, 120 stranica, naklada 300 primjeraka

10.000,00

1.11. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO »OLJKA« POREČ

15.000,00

1. Informiranje:

 

– »Mavrica« – zajedničko glasilo slovenskih društava u Istri, 5 brojeva, 14x21, 14-20 str., naklada 350 kom.

5.000,00

2.Kulturni amaterizam:

 

– etnoradionica; literarno-dramska radionica

5.000,00

3. Kulturne manifestacije:

 

– Slovenski kulturni praznik (prekogranični susret kulturnih društava, Dani slovenske kulture u Istri, Slovensko veće), Pula, Piran, Poreč

5.000,00

1.12. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO AJDA UMAG

10.000,00

1. Informiranje:

 

– »Mavrica« glasilo, 6 brojeva, naklada 500 komada

3.000,00

2. Kulturni amaterizam:

 

– vokalna skupina Ajda, literarno dramska skupina

3.000,00

3. Kulturne manifestacije:

 

– Slovenski kulturni dani, Umag, Lucija kod Portoroža

4.000,00

 

 

UKUPNO SLOVENCI:

684.000,00

 

 

XV. SRBI

 

 

 

1. SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO »PROSVJETA« ZAGREB

4.266.000,00

1. Informiranje:

750.000,00

– »Prosvjeta«, 6 brojeva u 5 svezaka, 4 broja i 1 dvobroj, 64 stranice, dvobroj 84 stranice

300.000,00

– Bijela pčela, dječji list, 8 brojeva i dvobroj, 20,5x28, 40+4 stranice, naklada 1500 komada

450.000,00

2. Izdavaštvo:

206.000,00

2.1. »Nebesa«, roman, Goran Babić, 120 stranica, naklada 500 primjeraka

25.000,00

2.2. »Ilirik«, roman, Mladen Blažević, 250 stranica, naklada 500 primjeraka

25.000,00

2.3. »Čistim svoj život«, eseji, Đorđe Matić, 250 stranica, naklada 500 primjeraka

25.000,00

2.4. »Srbulje varaždinskog generalata iz Slavonije«, historiografija, izabrana djela, Radoslav Grujić, 350 stranica, naklada 500 primjeraka

30.000,00

2.5. »Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslobođenih od Mletačke Republike 1701. godine«, historiografija, Fazileta Hafizović, 400 stranica, naklada 500 primjeraka

36.000,00

2.6. »Pronađene pjesme«, poezija, Slobodan Grubač, 80 stranica, naklada 500 primjeraka

15.000,00

2.7. Ljetopis SKD »Prosvjeta« 2015., XX. svezak, 450 stranica, naklada 500 primjeraka

50.000,00

 

 

3. Kulturni amaterizam i manifestacije pododbora SKD »Prosvjeta«

2.700.000,00

 

 

4. Kulturne manifestacije (SKD »Prosvjeta« Zagreb):

610.000,00

4.1. Svetosavska akademija 2015., Zagreb

100.000,00

4.2. Registar kulturne baštine Srba u Republici Hrvatskoj, Zagreb

400.000,00

4.3. Stara srpska knjiga u Hrvatskoj, Zagreb

60.000,00

4.4. Dvadeset godina izdavaštva SKD »Prosvjeta«, Zagreb, Beograd

25.000,00

4.5. »Vladan Desnica i Split, 1918-1945«, Split

25.000,00

 

 

2. SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM, ZAGREB

635.000,00

1. Informiranje:

 

– »Identitet« – 12 brojeva, 52 stranice, naklada 5.000, format A4

620.000,00

2. Izdavaštvo:

 

»Znameniti Srbi u Hrvatskoj«, zbornik tekstova, Renato Đurđević, format 17x24, 100 stranica, naklada 200 primjeraka

15.000,00

 

 

3. SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U RH

3.855.000,00

1. Informiranje:

 

– »Novosti »tjednik, 52 broja, format 41,5x 29,5, 40-48 stranica, naklada 8000

3.320.000,00

– Arhiv Srba u Hrvatskoj

350.000,00

2. Izdavaštvo:

 

2.1. »Žumberački uskoci«, stručni rad o žumberačkim uskocima, Dragan Vukšić, format B-5, 200 stranica, naklada 700 komada

25.000,00

2.2. »Bolesna vremena«, politološka esejistika, Milan Gavrović, B 5, 200 stranica, naklada 700 komada

25.000,00

2.3. »Oči su ostale da pamte«, memoari, Jelena Radošević, B 5, 150 stranica, 500 komada

25.000,00

3. Kulturne manifestacije:

 

– Središnja manifestacija srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Srb

70.000,00

– Značajni datumi iz historije Srba u Hrvatskoj, razna mjesta

40.000,00

 

 

4. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR

767.000,00

1. Informiranje:

 

– »Izvor«, magazin, 24 broja, format 225x305, 24 stranice, naklada 8000 komada

370.000,00


 

2. Kulturni amaterizam

255.000,00

 

 

2.1. KUD »BRANISLAV NUŠIĆ« BOROVO

50.000,00

1. Kulturni amaterizam:

50.000,00

– folklorna sekcija

 

2.2. SKUD »SVETI SAVA« TENJA

35.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– folklorna sekcija

 

– dramska sekcija

 

– etnosekcija

 

2.3. PLESNA GRUPA »VENERE«

10.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– uvježbavanje modernog i etnoplesa

 

2.4. KUD »ZORA« SILAŠ

25.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– folklorna sekcija i Prvi izvođački ansambl KUD-a

 

– ženska pjevačka grupa »Silašanke«

 

2.5. SRPSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »BRANKO RADIČEVIĆ« DALJ

25.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

Folklorna sekcija – dječja grupa i prvi sastav

 

– Pjevačka grupa »Ivanje«

 

– etnosekcija

 

2.6. KUD »NADA«, GABOŠ

15.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– ženska pjevačka grupa »Tradicija«

 

– folklorna sekcija i Prvi izvođački ansamb KUD-a

 

2.7. KUD »ŽIVOJIN ŽIKO MANDIĆ« KNEŽEVI VINOGRADI

15.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– folklorna sekcija s muzičkom pratnjom i vokalom

 

2.8. KUD »LJUBOMIR RATIĆ-BUBO«, VERA

15.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– folklorne sekcije

 

2.9. VUKOVARSKO SRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO »JAVOR«

10.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– VSDP Javor 2015.

 

2.10. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »SLOGA«, VUKOVAR

15.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– Godišnji program rada KUD-a »Sloga«

 

2.11. SRPSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO »JOVAN LAZIĆ«, BELI MANASTIR

10.000,00

1. Kulturni amaterizam:

 

– etnosekcija »Čuvari baštine«

 

2.12. SRPSKI KULTURNI CENTAR VUKOVAR

30.000,00

– programi kulturne autonomije

 

3. Kulturne manifestacije ZVO-a:

142.000,00

3.1. Selu u pohode, Ostrovo, dalj, Trpinja, Borovo, Silaš, Vera, Negoslavci, Beli Manastir, Bobota

20.000,00

3.2. XII. festival dječjeg folklora, Borovo

25.000,00

3.3. »VI. Smotra srpskog folklora Slavonije, Baranje i zapadnog Srema«, Beli Manastir

70.000,00

3.4. XXXIV. Vidovdanski sabor 2015., Bobota

20.000,00

3.5. XXIII. međunarodna likovna kolonija Borovo 2015., Borovo

7.000,00

 

 

5. SRPSKO KULTURNO-UMJETNIČKO I DUHOVNO DRUŠTVO »ĐURĐEVDAN« U DREŽNICI

44.000,00

1. Kulturni amaterizam:

44.000,00

– Folklor

 

– Vokalno-instrumentalna grupa, dječji zbor

 

– Dramsko recitatorska grupa

 

 

 

6. SRPSKO PRIVREDNO DRUŠTVO »PRIVREDNIK«, ZAGREB

175.000,00

1. Informiranje:

 

– »Privrednik«, naklada 5000, 16 str.12 brojeva, 27x39,5

130.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

– 4. kongres Privrednikovih stipendista i srpske omladine, Zagreb

25.000,00

– Privrednikova tribina: Reci što misliš!, Zagreb

20.000,00

 

 

7. ZAJEDNICA SRBA U ISTRI, PULA

15.000,00

1. Kulturna manifestacija:

 

7. dani srpske kulture u Istri (Pula, Rovinj, Umag i Vodnjan)

15.000,00

 

 

UKUPNO SRBI:

9.757.000,00

 

 

XVI. TALIJANI

 

 

 

1. NIU »EDIT« Rijeka

5.215.000,00

1. Informiranje

 

1.1. »La voce del popolo«,dnevnik, 29x42, 32– 80 stranica, naklada 593.000 kom. tj. 1970 dnevno

4.340.000,00

1.2. »Panorama« dvotjednik, 20x28, 60 stranica, naklada 1040 po broju

460.000,00

1.3. »Arcobaleno« dječji list, mjesečnik (osim srpnja i kolovoza), 10 brojeva, 16,5x23, 60 stranica, 1470 komada po broju

200.000,00

1.4. »La battana«, 4 broja, 14,5x20,5, stranica 148, naklada 800 komada po broju

200.000,00

2. Izdavaštvo

 

– Poeti dialettali fiumani – pjesme na fijumanskom narječju tematski vezane za tradiciju i život u Rijeci – Stari dijalektalni riječki pjesnici (19. i 20. st.) – format 13x20; 200 stranica, naklada 500 i e-book

15.000,00

 

 

2. CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA, ROVINJ

760.000,00

– financijska pomoć osigurana sukladno bilateralnom ugovoru

760.000,00

 

 

3. TALIJANSKA DRAMA HNK IVANA PL. ZAJCA, RIJEKA

560.000,00

– financijska se pomoć osigurava sukladno bilateralnom ugovoru

560.000,00

 

 

4. TALIJANSKA UNIJA – UNIONE ITALIANA, RIJEKA

827.000,00

1. Izdavaštvo:

 

»Talijani u Zagrebu«, povijesna monografija, Filip Škiljan, format 21 x 29,7 cm, 250 stranica, naklada 300, dvojezična

17.000,00

2. Kulturne manifestacije:

 

2.1. Smotra kulturno-umjetničkih društava Zajednice Talijana

80.000,00

2.2. Festival dječje pjesme »Voci Nostre« – 44. izdanje, u jednoj od Zajednica Talijana

30.000,00

2.3. Završni koncert obrazovnog centra klasične glazbe Talijanske unije »Luigi Dellapiccola«

10.000,00

2.4. Međunarodna smotra folklora »Leron« u Vodnjanu

30.000,00

2.5. Natječaj iz umjetnosti i kulture istria Nobilissima 2015

120.000,00

2.6. Festival istrovenetskog narječja, Buje

20.000,00

2.7. XXII izdanje Ex Tempore, Grožnjan

80.000,00

2.8. Glazbene radionice Arena International, Pula, Vodnjan, Poreč

25.000,00

2.9. Književne večeri, okrugli stolovi i promocija djela talijanske nacionalne zajednice u suradnji sa zajednicama Talijana

15.000,00

3. Članak bilateralnog ugovora iz kojeg proizlazi obveza financiranja i detaljna razrada aktivnosti

400.000,00

 

 

UKUPNO TALIJANI:

7.362.000,00

 

 

XVII. ŽIDOVI

 

 

 

1. ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB

343.000,00

1. Informiranje:

 

– Ha kol, časopis, 5 brojeva, A-4, 60 str., naklada 1100 kom.

120.000,00

2. Kulturni amaterizam:

48.000,00

2.1. plesna skupina »Or ha Šemeš«

 

2.2. glazbena skupina »Vis Jewsers«

 

2.3. mješoviti pjevački zbor »Lira«

 

3. Kulturne manifestacije:

 

– Tjedan Izraela 2015., Zagreb

150.000,00

– Europski dan židovske kulture, Zagreb

25.000,00

 

 

2. KULTURNO DRUŠTVO »MIROSLAV ŠALOM FREIBERGER« ZAGREB

80.000,00

1. Informiranje:

 

– »Novi omanut«, list za kulturu, 6 brojeva, format A-3, 16 str., naklada 700 kom.

80.000,00

 

 

3. UDRUGA PREŽIVJELIH HOLOKAUSTA U HRVATSKOJ

30.000,00

1. Kulturne manifestacije:

 

– Zimski kulturni susreti, Opatija

30.000,00

 

 

4. ŽIDOVSKA VJERSKA ZAJEDNICA BET ISRAEL U HRVATSKOJ

195.000,00

1. Informiranje:

 

– »Ruah Hadaša«, magazin, A4, 2 broja po 72 stranice, 2 broja po 52 stranice, 4 broja godišnje, naklada 350 komada

80.000,00

2. Izdavaštvo:

 

2.1. »Kabalisti i racionalisti«, kratka povijest židovskog naroda, Julija Koš, format 26x20, 200 stranica, naklada 500 primjeraka

20.000,00

2.2. »Glasovi, sjećanja, život«, povijesno memoarsko djelo, esej, Jasminka Domaš, 300 stranica, naklada 500 primjeraka

30.000,00

2.3. Ilustrirani židovski kalendar za 5776 godinu po židovskom kalendaru (2015/2016), format 300x220, 34 stranice, naklada 300 primjeraka

10.000,00

3.Kulturni amaterizam:

 

– pjevački zbor »Mihael Montiljo«

30.000,00

4. Kulturne manifestacije:

 

– Europski dan židovske kulture 2015., Zagreb

25.000,00

 

 

5. ISTRAŽIVAČKI I DOKUMENTACIJSKI CENTAR »CENDO«, ZAGREB

20.000,00

1. Informiranje:

 

– www.cendo.hr– web-stranica

20.000,00

 

 

UKUPNO ŽIDOVI:

668.000,00

 

 

UKUPNO PROGRAMI:

34.599.500,00

 

 

STVARANJE PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE

 

ROMI

697.000,00

GRAD BELI MANASTIR

30.000,00

GRAD BELIŠĆE

70.000,00

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

50.000,00

OPĆINA GORIČAN

30.000,00

GRAD KUTINA

20.000,00

OPĆINA NEDELIŠĆE

70.000,00

GRAD SISAK

150.000,00

GRAD SLAVONSKI BROD

20.000,00

OPĆINA DARDA

50.000,00

OPĆINA POPOVAC

15.000,00

OPĆINA JAGODNJAK

60.000,00

GRAD GRUBIŠNO POLJE

50.000,00

JAVNA USTANOVA SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC

70.000,00

OPĆINA PETRIJANEC

12.000,00

 

 

INFORMIRANJE I OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

100.000,00

– edukacije – seminari – izrada priručnika

 

TROŠKOVI IZBORA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA 2015.

100.000,00

 

 

ZAJEDNIČKI PROGRAMI

126.500,00

– stručno usavršavanje predstavnika udruga i ustanova nacionalnih manjina – seminari

 

– seminari za novinare u manjinskim medijima – analize zastupljenosti manjina u medijima

 

– stručno usavršavanje zaposlenika državne uprave, vezano za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – seminari – stručna literatura

 

– prekogranična suradnja s matičnim zemljama nacionalnih manjina

 

PREKOGRANIČNA SURADNJA S TIJELIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA KOJE SE BAVE PITANJIMA NACIONALNIH MANJINA I NADLEŽNIM TIJELIMA MATIČNIH DRŽAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

15.000,00

 

 

INFORMATIVNI DVOMJESEČNIK SAVJETA MANJINSKI FORUM

40.000,00

– za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

 

 

 

WEB-STRANICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

20.000,00

 

 

SVEUKUPNO:

35.698.000,00

II.

Sredstva odobrena za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina ne ulaze u redovna sredstva raspoređena udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe informiranja, izdavaštva, kulturne autonomije i kulturnih manifestacija, već se dodjeljuju kao jednokratna pomoć sukladno potrebama.

Savjet za nacionalne manjine sklopit će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ugovore o jednokratnoj financijskoj potpori iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

III.

Na temelju ove Odluke Savjet za nacionalne manjine zaključit će ugovor o financijskoj potpori programa udruge iz sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu s ovlaštenim
predstavnicima udruga i ustanova nacionalnih manjina.

IV.

Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačavat će se na račun korisnika prema zahtjevu Savjeta za nacionalne manjine.

V.

Sredstva raspoređena ovom Odlukom koriste se sukladno Kriterijima za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/14) i Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 129/09 i 70/11), koji su sastavni dio ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-08/15-03/01

Urbroj: 50438-15-02

Zagreb, 16. travnja 2015.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.

46 24.04.2015 Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu ("Narodne novine", broj 148/14) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije 46 24.04.2015 Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu ("Narodne novine", broj 148/14) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije