Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 47/2015 (28.4.2015.), Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

924

Na temelju članka 59.b Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/2001, 10/2002, 155/2002, 45/2003, 43/2004, 40/2005, 44/2005 – pročišćeni tekst, 109/2007 i 144/2012), a u vezi s člankom 136. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

U skladu s odredbom članka 24. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) raspisuju se izbori za članove vijeća nacionalnih manjina.

1. U Zagrebačkoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

1.1. U gradovima:

Grad Samobor

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Velika Gorica

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Zaprešić

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

2. U Sisačko-moslavačkoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za češku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

2.1. U gradovima:

Grad Glina

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Hrvatska Kostajnica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Kutina

– za češku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Novska

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Petrinja

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Sisak

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

2.2. U općinama:

Općina Donji Kukuruzari

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Dvor

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Gvozd

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Hrvatska Dubica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Majur

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Sunja

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Topusko

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

3. U Karlovačkoj županiji – na razini županije:

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

3.1. U gradovima:

Grad Karlovac

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Ogulin

– za srpsku nacionalnu manjinu –15 članova

Grad Slunj

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

3.2. U općinama:

Općina Barilović

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Cetingrad

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Josipdol

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Krnjak

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Plaški

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Saborsko

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Vojnić

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

4. U Varaždinskoj županiji – na razini županije:

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

4.1. U gradovima:

Grad Varaždin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

4.2. U općinama:

Općina Petrijanec

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

5. U Koprivničko-križevačkoj županiji – na razini županije:

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

5.1. U gradovima:

Grad Đurđevac

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Koprivnica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Križevci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

5.2. U općinama:

Općina Rasinja

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Sokolovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

6. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za češku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

6.1. U gradovima:

Grad Bjelovar

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Daruvar

– za češku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Garešnica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Grubišno Polje

– za češku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

6.2. U općinama:

Općina Dežanovac

– za češku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Đulovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Končanica

– za češku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Sirač

– za češku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Velika Pisanica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

7. U Primorsko-goranskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za makedonsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 25 članova

7.1. U gradovima:

Grad Bakar

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Crikvenica

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Kastav

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Mali Lošinj

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Opatija

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Rijeka

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za makedonsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Vrbovsko

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

7.2. U općinama:

Općina Čavle

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Matulji

– za slovensku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Viškovo

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

8. U Ličko-senjskoj županiji – na razini županije:

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

8.1. U gradovima:

Grad Gospić

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Otočac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

8.2. U općinama:

Općina Donji Lapac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Perušić

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Plitvička Jezera

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Udbina

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Vrhovine

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

9. U Virovitičko-podravskoj županiji – na razini županije:

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

9.1. U gradovima:

Grad Orahovica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Slatina

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Virovitica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

9.2. U općinama:

Općina Čačinci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Gradina

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Nova Bukovica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Suhopolje

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Voćin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

10. U Požeško-slavonskoj županiji – na razini županije:

– za češku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 25 članova

10.1. U gradovima:

Grad Lipik

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Pakrac

– za češku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Požega

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

10.2. U općinama:

Općina Brestovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Čaglin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Velika

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

11. U Brodsko-posavskoj županiji – na razini županije:

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

11.1. U gradovima:

Grad Nova Gradiška

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Slavonski Brod

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

11.2. U općinama:

Općina Dragalić

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Garčin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Okučani

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Stara Gradiška

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

12. U Zadarskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

12.1. U gradovima:

Grad Benkovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Obrovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Zadar

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

12.2. U općinama:

Općina Gračac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

13. U Osječko-baranjskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za njemačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

13.1. U gradovima:

Grad Belišće

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Beli Manastir

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Donji Miholjac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Đakovo

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Našice

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovačku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Osijek

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za njemačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

13.2. U općinama:

Općina Bilje

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Čepin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Darda

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Draž

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Erdut

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Ernestinovo

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Jagodnjak

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Kneževi Vinogradi

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Koška

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Petlovac

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Podgorač

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Popovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Punitovci

– za slovačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Šodolovci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Viljevo

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

14. U Šibensko-kninskoj županiji – na razini županije:

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

14.1. U gradovima:

Grad Drniš

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Knin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Skradin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Šibenik

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Vodice

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

14.2. U općinama:

Općina Biskupija

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Civljane

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Ervenik

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Kistanje

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

15. U Vukovarsko-srijemskoj županiji – na razini županije:

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za rusinsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

15.1. U gradovima:

Grad Ilok

– za slovačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Vinkovci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Vukovar

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za rusinsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu – 15 članova

15.2. U općinama:

Općina Bogdanovci

– za rusinsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Borovo

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Drenovci

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Gunja

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Markušica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Negoslavci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Nijemci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Stari Jankovci

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Tompojevci

– za rusinsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Tordinci

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Trpinja

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

16. U Splitsko-dalmatinskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

16.1. U gradovima:

Grad Imotski

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Kaštela

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Split

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za makedonsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

17. U Istarskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za makedonsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 25 članova

17.1. U gradovima:

Grad Buje – Buie

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Buzet

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Labin

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Novigrad – Cittanova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Poreč – Parenzo

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Pula – Pola

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za makedonsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Rovinj – Rovigno

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Umag – Umago

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Vodnjan – Dignano

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

17.2. U općinama:

Općina Bale – Valle

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Brtonigla – Verteneglio

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Fažana – Fasana

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Grožnjan – Grisignana

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Kršan

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Medulin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Raša

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

18. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji – na razini županije:

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

18.1. U gradovima:

Grad Dubrovnik

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Metković

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

18.2. U općinama:

Općina Župa Dubrovačka

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

19. U Međimurskoj županiji – na razini županije:

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 25 članova

19.1. U gradovima:

Grad Čakovec

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Mursko Središće

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

19.2. U općinama:

Općina Kotoriba

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Mala Subotica

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Nedelišće

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Orehovica

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Podturen

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Pribislavec

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

20. U Gradu Zagrebu

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za češku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za makedonsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 31. svibnja 2015. godine.

III.

Naknada troškova izborne promidžbe isplatit će se sukladno Odluci o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 56/2011).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. travnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/15-04/145

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 23. travnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

47 28.04.2015 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 47 28.04.2015 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave