Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju

NN 48/2015 (30.4.2015.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju

48 30.04.2015 Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

939

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/13-01/32, urbroj: 5030115/1-15-17 od 17. travnja 2015. donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA
REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. AMIR MUHAREMI, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladešu, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/15-02/16
Urbroj: 71-05-03/1-15-2
Zagreb, 22. travnja 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.