Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

NN 48/2015 (30.4.2015.), Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

944

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 19. stavka 5., članka 33. stavka 3. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13 i 14/14) i članka 11. stavka 2. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine«, br. 86/10, 7/11 i 74/13) objavljuje

POPIS

SLUŽBENIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE

I.

POPIS


II.

Objavom ovog popisa prestaje važiti Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje objavljen u »Narodnim novinama«, br. 27/15 od 11. ožujka 2015. godine.

Klasa: 322-01/15-01/177

Urbroj: 525-10/1308-15-3

Zagreb, 21. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

48 30.04.2015 Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje 48 30.04.2015 Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje