Odluka o izmjeni Odluke o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu

NN 50/2015 (8.5.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

986

Temeljem članka 7. stavaka 2. i 3. i članka 10. stavka 1. Pravilnika o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine« br. 8/2015, 15/2015 i 19/2015) te slijedom odredbe članka 21. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O RANG LISTI SUDIONIKA U MALOM OBALNOM RIBOLOVU

I.

(1) U Odluci o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu (»Narodne novine« br. 47/2015) Prilog 1. iz točke II. stavka 1. zamjenjuje se Prilogom 1. ove Odluke.

(2) Prilog 2. iz točke II. stavka 2. zamjenjuje se Prilogom 2. ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/1312

Urbroj: 525-13/1282-15-3

Zagreb, 29. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.


PRILOG 1.


RANG LISTA SUDIONIKA U MALOM OBALNOM RIBOLOVU U 2015. GODINI UTVRĐENIH SUSTAVOM BODOVANJA NA TEMELJU PODNESENIH ZAHTJEVA


PRILOG 2.


RANG LISTA PODNOSITELJA ZAHTJEVA KOJI SU UDOVOLJILI KRITERIJIMA OBJAVLJENIM U PRAVILNIKU O MALOM OBALNOM RIBOLOVU (»NARODNE NOVINE« BR. 8/2015, 15/2015 I 19/2015), ALI PRIMJENOM SUSTAVA BODOVANJA NE PRELAZE PRAG ZA SUDJELOVANJE U MALOM OBALNOM RIBOLOVU U 2015. GODINI


50 08.05.2015 Odluka o izmjeni Odluke o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu 50 08.05.2015 Odluka o izmjeni Odluke o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu