Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva "Muškat momjanski" ili "Moscato di Momiano"

NN 50/2015 (8.5.2015.), Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva "Muškat momjanski" ili "Moscato di Momiano"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

988

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 4.e stavka 1. Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (»Narodne novine«, br. 141/2010, 31/2011, 78/2011 i 120/2012) objavljuje

OBAVIJEST

O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE IZVORNOSTI VINA NAZIVA »MUŠKAT MOMJANSKI« ILI »MOSCATO DI MOMIANO«

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 25. kolovoza 2014. godine zaprimilo je Zahtjev za registraciju oznake izvornosti vina naziva »Muškat momjanski« ili »Moscato di Momiano« podnositelja zahtjeva Udruga proizvođača Momjanskog muškata »Vino Momilianum«, Trg svetog Martina 8, Momjan.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od dva mjeseca od dana objave ove Obavijesti podnijeti propisno obrazloženi prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 4.e stavku 2. Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina.

3. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 15. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina.

4. Nakon objave ove Obavijesti, na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) objavit će se specifikacija proizvoda »Muškat momjanski« ili »Moscato di Momiano«.

Klasa: UP/I-320-14/14-01/294

Urbroj: 525-07/0034-15-6

Zagreb, 27. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.