Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

NN 50/2015 (8.5.2015.), Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

REKTORSKI ZBOR REPUBLIKE HRVATSKE

991

Na temelju članka 7. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju i članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/2007 i »Narodne novine« 118/2012) Rektorski zbor RH donosi

INTEGRIRANI POPIS AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA


Klasa: 602-04/14-05/13

Urbroj: 380-230/071-15-16

Rijeka, 22. travnja 2015.

Predsjednik Rektorskog zbora RH
prof. dr. sc. Pero Lučin, v. r.

50 08.05.2015 Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica 50 08.05.2015 Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica