Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophrus ferrugineus (Olivier)

NN 51/2015 (12.5.2015.), Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophrus ferrugineus (Olivier)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1004

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/2005 i 55/2011) i članka 8. stavka 1. podtočke (a) Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (»Narodne novine«, broj 35/2009 i 103/2011), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE MJERE ISKORJENJIVANJA ŠTETNOG ORGANIZMA CRVENE PALMINE PIPE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER)

I.

Određuju se demarkirana područja u kojima je obvezno provođenje mjera navedenih u Prilogu II. točki 2. Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Demarkirana područja iz točke I. ove Odluke sastoje se od zaraženog područja u kojem je potvrđena prisutnost crvene palmine pipe i koje uključuje sve osjetljivo bilje koje pokazuje simptome zaraze uzrokovane crvenom palminom pipom i sve osjetljivo bilje koje je u vrijeme sadnje pripadalo istoj partiji, i sigurnosnog područja koje se nalazi oko zaraženog područja, širokog 10 km.

III.

Popis naselja koja čine zaraženo područje te popis naselja koja čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima iz točke I. ove Odluke nalazi se u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

IV.

Karte demarkiranih područja iz točke I. ove Odluke nalaze se u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

V.

Fitosanitarni inspektor naređuje provođenje mjera u demarkiranom području iz točke I. ove Odluke sukladno Prilogu II. točki 2. Pravilnika, a detaljan opis službenih mjera, način njihova provođenja, vremenski rokovi za provođenje te provoditelji navedeni su u akcijskom planu koji se primjenjuje u demarkiranom području iz točke I. ove Odluke, a koji je donio ministar poljoprivrede sukladno članku 8. stavku 1. podtočki (b) Pravilnika.

VI.

Ako granica demarkiranog područja iz točke I. ove Odluke ne obuhvaća cijelo naselje, mjere iz točke V. ove Odluke provode se u cijelom naselju, ako su u njemu prisutne biljke domaćini crvene palmine pipe.

VII.

Ako se provođenjem posebnog nadzora sukladno članku 6. stavku 1. Pravilnika tijekom tri uzastopne godine ne pronađe crvena palmina pipa, ukinut će se demarkirana područja iz točke I. ove Odluke i više se neće provoditi mjere iz točke V. ove Odluke.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (»Narodne novine«, broj 103/2014).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/38

Urbroj: 525-09/1164-15-1

Zagreb, 23. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1: Popis naselja koja čine zaraženo područje u demarkiranim područjima za štetni organizam Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) – crvena palmina pipa

Županija

Općina/grad

Naselje

Istarska

Umag – Umago

Murine

Umag

Šibensko-kninska

Primošten

Primošten

Rogoznica

Jarebinjak

Kanica

Oglavci

Podglavica

Ražanj

Rogoznica

Stivašnica

Zečevo Rogozničko

Šibenik

Brodarica

Donje Polje

Dubrava Kod Šibenika

Grebaštica

Jadrtovac

Krapanj

Šibenik

Zlarin

Žaborić

Tribunj

Tribunj

Vodice

Srima

Vodice

Dubrovačko-

-neretvanska

Dubrovačko

primorje

Majkovi

Slano

Dubrovnik

Dubrovnik

Lopud

Lozica

Ljubač

Mokošica

Orašac

Osojnik

Pobrežje

Sustjepan

Zaton

Primorsko-goranska

Rab

Banjol

Kampor

Mundanije

Palit

Rab

Splitsko-dalmatinska

Marina

Vrsine

Okrug

Okrug Gornji

Seget

Seget Donji

Seget Vranjica

Sutivan

Sutivan

Trogir

Trogir

Tablica 2: Popis naselja koja čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima za štetni organizam Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) – crvena palmina pipa

Županija

Općina/grad

Naselje

Istarska

Brtonigla – Verteneglio

Brtonigla


Fiorini


Karigador


Radini


Buje – Buie

Buje


Buroli


Gamboci


Kaldanija


Kanegra


Kaštel


Kršete


Plovanija


Sveta Marija na Krasu – dio


Novigrad – Cittanova

Bužinija


Dajla


Mareda


Umag – Umago

Babići


Bašanija


Crveni Vrh


Čepljani


Đuba


Finida


Juricani


Katoro


Kmeti


Križine


Lovrečica


Materada


Monterol


Murine


Petrovija


Savudrija


Seget


Sveta Marija na Krasu – dio


Umag


Valica


Vardica


Vilanija


Zambratija

Šibensko-kninska

Bilice

Bilice


Drniš

Nos Kalik


Radonić


Pirovac

Pirovac


Putičanje


Primošten

Kruševo


Ložnice


Primošten


Primošten Burnji


Široke


Vadalj


Vezac


Rogoznica

Dvornica


Jarebinjak


Kanica


Ložnice


Oglavci


Podglavica


Podorljak


Ražanj


Rogoznica


Sapina Doca


Stivašnica


Zatoglav


Zečevo Rogozničko


Skradin

Bićine


Dubravice


Gračac


Piramatovci


Skradin


Skradinsko Polje


Sonković


Ždrapanj


Šibenik

Boraja


Čvrljevo


Danilo


Danilo Biranj


Danilo Kraljice


Donje Polje


Dubrava Kod Šibenika


Goriš


Gradina


Grebaštica


Jadrtovac


Kaprije


Konjevrate


Krapanj


Lepenica


Lozovac


Mravnica


Perković


Podine


Radonić


Raslina


Slivno


Šibenik


Vrpolje


Vrsno


Zaton


Zlarin


Žaborić


Tisno

Dazlina


Dubrava Kod Tisna


Jezera


Tisno


Tribunj

Tribunj


Unešić

Mirlović Zagora


Vodice

Čista Mala


Gaćelezi


Grabovci


Prvić Luka


Prvić Šepurine


Srima


Vodice

Splitsko-dalmatinska

Kaštela

Kaštel Kambelovac


Kaštel Lukšić


Kaštel Novi


Kaštel Stari


Kaštel Štafilić


Lećevica

Radošić


Marina

Blizna Donja


Blizna Gornja


Dograde


Gustirna


Marina


Mitlo


Najevi


Poljica


Pozorac


Rastovac


Sevid


Svinca


Vinišće


Vinovac


Vrsine


Milna

Bobovišća


Ložišća


Milna


Nerežišća

Donji Humac


Dračevica


Nerežišća


Okrug

Okrug Donji


Okrug Gornji


Postira

Dol


Prgomet

Labin


Prgomet


Trolokve


Primorski Dolac

Primorski Dolac


Seget

Bristivica


Ljubitovica


Prapatnica


Seget Donji


Seget Gornji


Seget Vranjica


Split

Slatine


Split


Supetar

Mirca


Splitska


Supetar


Škrip


Sutivan

Sutivan


Šolta

Gornje Selo


Nečujam


Stomorska


Trogir

Arbanija


Divulje


Drvenik Mali


Drvenik Veliki


Mastrinka


Plano


Trogir


Žedno

Dubrovačko-

-neretvanska

Dubrovačko primorje

Banići


Čepikuće


Doli


Kručica


Lisac


Majkovi


Mravinca


Podgora


Podimoć


Slano


Točionik


Trnova


Trnovica


Visočani


Dubrovnik

Bosanka


Brsečine


Čajkovica


Čajkovići


Donje Obuljeno


Dubravica


Dubrovnik


Gornje Obuljeno


Gromača


Kliševo


Knežica


Koločep


Komolac


Lopud


Lozica


Ljubač


Mokošica


Mravinjac


Mrčevo


Nova Mokošica


Orašac


Osojnik


Petrovo Selo


Pobrežje


Prijevor


Rožat


Suđurađ


Sustjepan


Šipanska Luka


Šumet


Trsteno


Zaton


Konavle

Cavtat


Ston

Broce


Zamaslina


Zaton Doli


Župa dubrovačka

Brašina


Buići


Čelopeci


Čibača


Donji Brgat


Gornji Brgat


Grbavac


Kupari


Makoše


Mandaljena


Martinovići


Mlini


Petrača


Srebreno


Zavrelje

Ličko-senjska

Novalja

Lun


Senj

Klada


Starigrad


Stinica

Primorsko-goranska

Lopar

Lopar


Rab

Banjol


Barbat na Rabu


Kampor


Mundanije


Palit


Rab


Supetarska Draga

PRILOG 2.

Karte demarkiranih područja za štetni organizam Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) – crvena palmina pipa
51 12.05.2015 Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophrus ferrugineus (Olivier)