Pravilnik o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava

NN 53/2015 (15.5.2015.), Pravilnik o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava

53 15.05.2015 Pravilnik o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1031

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/13. i 18/15.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POPISU POSLOVA IZVRŠNIH RADNIKA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se popis poslova koje obavljaju izvršni radnici.

(2) Izvršni radnici su radnici koji obavljaju poslove vezane uz sigurnost željezničkog sustava na kojima neposredno sudjeluju u odvijanju željezničkog prometa.

(3) Ovaj se Pravilnik odnosi na radnike upravitelja infrastrukture i radnike željezničkog prijevoznika.

(4) Poslovi koje obavljaju izvršni radnici odnose se na poslove reguliranja prometa vlakova, na poslove vezane uz odvijanje vožnje vlaka za prijevoz putnika ili tereta, radnog vlaka, lokomotive, manevarske lokomotive i vozila za posebne namjene s vlastitim pogonom (u daljnjem tekstu: vlak), te na poslove na održavanju željezničkih infrastrukturnih podsustava.

Članak 2.

Poslovi koje obavljaju izvršni radnici uključuju:

1. upravljanje vlakom,

2. praćenje vlaka,

3. utvrđivanje ispravnosti opreme u vlaku koja se odnosi na sigurnost (kočni uređaji i ostalo),

4. obavljanje probe kočnica u vlaku,

5. kvačenje i otkvačivanje vozila,

6. sastavljanje i rastavljanje vlaka i promjena sastava vlaka,

7. utvrđivanje ispravnosti sastava vlaka,

8. pregled tehničke ispravnosti vagona,

9. utvrđivanje pravilnog utovara tereta,

10. osiguravanje vozila od samopokretanja,

11. organiziranje, nadzor i usklađivanje manevarskog rada,

12. priprema vlaka (priprema dokumentacije),

13. utvrđivanje prohodnosti pruge za vrijeme vožnje vlaka i manevriranja,

14. postavljanje i osiguravanje puta vožnje (voznog puta),

15. postavljanje skretnica,

16. priprema i otprema vlaka,

17. odobravanje kretanja vlaka,

18. reguliranje prometa vlakova,

19. osiguravanje prometa na željezničko-cestovnim prijelazima,

20. upravljanje uređajima i postrojenjima željezničkih infrastrukturnih podsustava i njihovih dijelova, te praćenje njihovog rada,

21. obilazak i utvrđivanje stanja, te pregled ispravnosti i prohodnosti željezničke pruge,

22. utvrđivanje stanja i neposredno održavanje željezničkih infrastrukturnih podsustava i njihovih dijelova, uključujući otklanjanje neispravnosti uređaja i postrojenja.

Članak 3.

Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznici dužni su u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti svoje interne akte s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poslovima na kojima radnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (»Narodne novine«, br. 15/10.).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/03

Urbroj: 530-05-2-1-2-15-8

Zagreb, 5. svibnja 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.