Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 53/2015 (15.5.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1036

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 84. sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 29/15. i 32/15. – ispravak) u Dopunskoj listi lijekova:

– mijenjaju se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK

Oznaka

Nezaštićeno ime lijeka

DDD i jed. mj.

Cijena za DDD

DDD i jed. mj. (s PDV-om)

Način primjene

Nositelj odobrenja

Proizvođač

Zaštićeno ime lijeka

Oblik, jačina i pakiranje lijeka

Cijena jed. oblika

Cijena jed. oblika (s PDV-om)

Cijena orig. pakiranja

Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)

R/RS

Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik

Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)

Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje

Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)

Doplata za jed. oblik

Doplata za jed. oblik (s PDV-om)

Doplata za orig. pakiranje

Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

H03AA01 171


levotiroksin

0,15 mg

0,42

0,44

O

Berlin Chemie AG

Berlin-Chemie AG

Letrox 50

tbl. 100x50 mcg

0,14

0,14

13,74

14,43

R

0,12

0,13

12,37

12,99

0,01

0,01

1,37

1,44

M05BA07 161


risedronat natrij

5 mg

3,86

4,06

O

ACTAVIS GROUP PTC ehf

Warner Chilchott GmbH

Actonel

tbl. film obl. 4x35 mg

27,04

28,39

108,15

113,56

RSpm03

15,59

16,37

62,37

65,49

11,45

12,02

45,78

48,07

M05BB02 161


risedronat natrij + kalcij + kolekalciferol


0,00

0,00

O

ACTAVIS GROUP PTC ehf

Warner Chilchott GmbH

Actonel Combi D

tbl. film obl. +gran. šum. 4x1 tbl. /35 mg +6 vreć. gran. 1000 mg kalcija i 880 IU (22 mcg) kolekalciferola-vit. D3/

36,33

38,14

145,30

152,57

RSpm03

15,59

16,37

62,37

65,49

20,73

21,77

82,93

87,08

R03AK10 361


flutikazonfuorat + vilanterol


0,00

0,00

I

Glaxo Group Limited

Glaxo Operations UK Ltd.

Relvar Ellipta

prašak inhalata 30x(92+22 mcg)/doza

8,72

9,15

261,48

274,55

Rpr05

6,90

7,25

207,00

217,35

1,82

1,91

54,48

57,20

R03AL03 361


umeklidinij + vilanterol


0,00

0,00

I

Glaxo Group Limited

Glaxo Operations UK Ltd.

Anoro

prašak inhalata 30x(55+22 mcg)/doza

11,26

11,82

337,71

354,60

Rpr08

9,16

9,62

274,91

288,66

2,09

2,20

62,80

65,94

R03AL04 361


indakaterol + glikopironij


0,00

0,00

I

Novartis Europharm Limited

Novartis Pharma GmbH

Ultibro Breezhaler

prašak inhalata, caps. tvrda 30x(85 mcg+43 mcg)

12,27

12,88

368,13

386,54

Rpr08

10,18

10,69

305,45

320,72

2,09

2,19

62,68

65,81

R03BA05 369


flutikazon

0,6 mg

4,27

4,48

I

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoWellcome Production, GlaxoWellcome Operations UK Ltd.

Flixotide Diskus

praš. za inhal. 60x100 mcg

0,71

0,75

42,66

44,79

R

0,45

0,47

26,88

28,22

0,26

0,28

15,78

16,57

R03BA05 370


flutikazon

0,6 mg

4,76

5,00

I

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoWellcome Production, GlaxoWellcome Operations UK Ltd.

Flixotide Diskus

praš. za inhal. 60x250 mcg

1,98

2,08

118,98

124,93

R

1,12

1,18

67,20

70,56

0,86

0,90

51,78

54,37

«

– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK

Oznaka

Nezaštićeno ime lijeka

DDD i jed. mj.

Cijena za DDD

Cijena za DDD (s PDV-om)

Način primjene

Nositelj odobrenja

Proizvođač

Zaštićeno ime lijeka

Oblik, jačina i pakiranje lijeka

Cijena jed. oblika

Cijena jed. oblika (s PDV-om)

Cijena orig. pakiranja

Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)

R/RS

Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik

Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)

Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje

Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)

Doplata za jed. oblik

Doplata za jed. oblik (s PDV-om)

Doplata za orig. pakiranje

Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

A10BX04 064


eksenatid

0.286

1,28

1,35

P

AstraZeneca AB

AstraZeneca UK Limited, Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Bydureon

praš. i otap. za susp. za inj. s prod. oslob., brizg. napunj. 4x2 mg

170,88

179,42

683,50

717,68

RSpa15

133,12

139,78

532,48

559,10

37,76

39,64

151,02

158,57

C09BX01 161


perindopril + indapamid + amlodipin


0,00

0,00

O

Servier Pharma d.o.o.

Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries Ltd

Triplixam

tbl. film obl. 30x(5 mg+1,25 mg+5 mg)

1,82

1,91

54,50

57,23

R

1,18

1,24

35,50

37,28

0,63

0,67

19,00

19,95

C09BX01 162


perindopril + indapamid + amlodipin


0,00

0,00

O

Servier Pharma d.o.o.

Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries Ltd

Triplixam

tbl. film obl. 30x(5 mg+1,25 mg+10 mg)

1,90

1,99

56,86

59,70

R

1,26

1,33

37,86

39,75

0,63

0,67

19,00

19,95

C09BX01 163


perindopril + indapamid + amlodipin


0,00

0,00

O

Servier Pharma d.o.o.

Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries Ltd

Triplixam

tbl. film obl. 30x(10 mg+2,5 mg+5 mg)

2,99

3,13

89,56

94,04

R

2,35

2,47

70,56

74,09

0,63

0,67

19,00

19,95

C09BX01 164


perindopril + indapamid + amlodipin


0,00

0,00

O

Servier Pharma d.o.o.

Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries Ltd

Triplixam

tbl. film obl. 30x(10 mg+2,5 mg+10 mg)

3,06

3,22

91,93

96,53

R

2,43

2,55

72,93

76,58

0,63

0,67

19,00

19,95

D01AE15 443


terbinafin


0,00

0,00

L

Mibe Pharmaceuticals d.o.o.

Farmal d.d., mibe GmbH Arzneimittel

Atere

gel 15 g (10 mg/g)

19,10

20,06

19,10

20,06

R

8,61

9,04

8,61

9,04

10,49

11,01

10,49

11,01

D06BB10 461


imikvimod


0,00

0,00

L

Meda AB

3M Health Care Limited

Aldara

krema 5%, vreć. 12x250 mg

32,49

34,12

389,92

409,42

Rpd05

7,60

7,98

91,17

95,73

24,90

26,14

298,75

313,69

G03AA12 121


etinilestradiol + drospirenon


0,00

0,00

O

Sandoz d.o.o.

Sandoz-Leon Farma

Rosanne

tbl. film obl. 21x(0,03 mg+3 mg)

3,16

3,32

66,36

69,68

R

0,25

0,26

5,23

5,49

2,91

3,06

61,13

64,19

G03AA12 122


etinilestradiol + drospirenon


0,00

0,00

O

Sandoz d.o.o.

Sandoz-Leon Farma

Rosanelle

tbl. film obl. 21x(0,02 mg + 3 mg) + 7xplacebo

3,16

3,32

66,36

69,68

R

0,25

0,26

5,23

5,49

2,91

3,06

61,13

64,19

G03AA12 166


etinilestradiol + drospirenon


0,00

0,00

O

Bayer d.o.o.

Bayer Pharma AG

Yaz

tbl. film obl. 28x(0,02 mg +3 mg)

2,73

2,87

76,49

80,31

R

0,19

0,20

5,23

5,49

2,55

2,67

71,26

74,82

G03AA12 167


etinilestradiol + drospirenon


0,00

0,00

O

Bayer d.o.o.

Bayer Pharma AG

Yasmin

tbl. film obl. 21x(0,03 mg +3 mg)

3,59

3,77

75,43

79,20

R

0,25

0,26

5,23

5,49

3,34

3,51

70,20

73,71

G04CB02 162


dutasterid

0,5 mg

2,80

2,94

O

Cipla Croatia d.o.o.

Cipla(EU) Limited

Dutacip

caps. meka 30x0,5 mg

2,80

2,94

84,00

88,20

RSpg04

1,09

1,15

32,72

34,36

1,71

1,79

51,28

53,84

G04CB02 163


dutasterid

0,5 mg

2,52

2,65

O

Alvogen d.o.o.

Pharma Pack Hungary Kft.

Duprost

caps. meka 30x0,5 mg

2,52

2,65

75,60

79,38

RSpg04

0,98

1,03

29,45

30,92

1,54

1,62

46,15

48,46

N03AX18 161


lakozamid

0,3 g

30,41

31,93

O

UCB Pharma S.A.

UCB Pharma SA

Vimpat

tbl. film obl. 56x50 mg

5,07

5,32

283,82

298,01

RSpn22

2,04

2,14

114,13

119,84

3,03

3,18

169,69

178,17

N03AX18 162


lakozamid

0,3 g

29,22

30,68

O

UCB Pharma S.A.

UCB Pharma SA

Vimpat

tbl. film obl. 56x100 mg

9,74

10,23

545,40

572,67

RSpn22

4,08

4,28

228,27

239,68

5,66

5,95

317,13

332,99

N03AX18 163


lakozamid

0,3 g

29,05

30,50

O

UCB Pharma S.A.

UCB Pharma SA

Vimpat

tbl. film obl. 56x150 mg

14,53

15,25

813,42

854,09

RSpn22

6,11

6,42

342,40

359,52

8,41

8,83

471,02

494,57

N03AX18 164


lakozamid

0,3 g

28,91

30,36

O

UCB Pharma S.A.

UCB Pharma SA

Vimpat

tbl. film obl. 56x200 mg

19,27

20,24

1.079,39

1.133,36

RSpn22

8,15

8,56

456,53

479,36

11,12

11,68

622,86

654,00

N05AL01 113


sulpirid

0,8 g

7,95

8,35

O

Belupo d.d.

Belupo

Sulpirid Belupo

caps. tvrda 30x50 mg

0,50

0,52

14,91

15,66

R

0,35

0,37

10,64

11,17

0,14

0,15

4,27

4,48

N06AX14 141


tianeptin

37,5 mg

2,39

2,51

O

PharmaS d.o.o.

PharmaS d.o.o.

Neptika

tbl. film obl. 90x12,5 mg

0,80

0,84

71,75

75,34

R

0,43

0,46

39,06

41,01

0,36

0,38

32,69

34,32

N06DX01 146


memantin

20 mg

8,00

8,40

O

Alkaloid-INT d.o.o.

Alkaloid-INT d.o.o.

Ymana

tbl. film obl. 28x10 mg

4,00

4,20

112,00

117,60

RSpn12

0,80

0,84

22,40

23,52

3,20

3,36

89,60

94,08

N06DX01 147


memantin

20 mg

8,00

8,40

O

Alkaloid-INT d.o.o.

Alkaloid-INT d.o.o.

Ymana

tbl. film obl. 28x20 mg

8,00

8,40

224,00

235,20

RSpn12

1,60

1,68

44,80

47,04

6,40

6,72

179,20

188,16

R03AL05 361


aklidinij + formoterol


0,00

0,00

I

AstraZeneca AB

Industrias Farmaceuticas Almirall, S.A.

Brimica Genuair

prašak inhalata, 60x340 mcg/12 mcg

5,62

5,90

337,40

354,27

Rpr08

4,17

4,38

250,20

262,71

1,45

1,53

87,20

91,56

R06AE09 171


levocetirizin

5 mg

1,33

1,40

O

Cipla Europe NV

S&D Pharma CZ, Cipla (EU) Limited

Levocetirizin Cipla

tbl. film obl. 30x5 mg

1,33

1,40

40,00

42,00

R

0,48

0,50

14,27

14,98

0,86

0,90

25,73

27,02

S01EE04 701


travoprost


0,00

0,00

L

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

S.C. Rompharm Company S.R.L.

Travoprost Pliva

kapi za oči, 1x2,5 ml (40 mcg/ml)

67,90

71,30

67,90

71,30

RSps01

28,19

29,60

28,19

29,60

39,71

41,70

39,71

41,70

V06DX03 449


namirnice za enteralnu primjenu


0,00

0,00

O

G-M Pharma Zagreb d.o.o.

N.V. Nutricia

Infatrini

boč. plast. 1x125 ml

10,75

11,29

10,75

11,29

RSpv04

8,75

9,19

8,75

9,19

2,00

2,10

2,00

2,10

         Legenda novih smjernica:

pd05: 1. Za topikalno liječenje vanjskih genitalnih i perianalnih bradavica (condylomata acuminata) u odraslih bolesnika.

pn22: Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), kao dodatna terapija u liječenju parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje kod bolesnika s epilepsijom starijih od 16 godina, po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra.«

        – brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK

Oznaka

Nezaštićeno ime lijeka

DDD i jed. mj.

Cijena za DDD

Cijena za DDD (s PDV-om)

Način primjene

Nositelj odobrenja

Proizvođač

Zaštićeno ime lijeka

Oblik, jačina i pakiranje lijeka

Cijena jed. oblika

Cijena jed. oblika (s PDV-om)

Cijena orig. pakiranja

Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)

R/RS

Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik

Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)

Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje

Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)

Doplata za jed. oblik

Doplata za jed. oblik (s PDV-om)

Doplata za orig. pakiranje

Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

G03CA03 672


estradiol

25 mcg

4,07

4,27

V

Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.

Novo Nordisk

Vagifem

vag. tbl. 15x25 mcg

4,07

4,27

61,00

64,05

R

3,05

3,20

45.75

48,04

1,02

1,07

15,25

16,01

V06DX03 434


namirnice za enteralnu primjenu


0,00

0,00

O

G-M Pharma Zagreb d.o.o.

N.V. Nutricia

Infatrini

boč. stakl. 1x100 ml

10,00

10,50

10,00

10,50

RSpv04

7,00

7,35

7.00

7,35

3,00

3,15

3,00

3,15

«

        – smjernice pod oznakama: »pr05«, »pr08« i »pb04« u Dopunskoj listi lijekova Zavoda mijenjaju se i glase:

»pr05: 1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora; 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja. 2. Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1<60% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.

pr08: Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB kod kojih terapija jednim bronhodilatatorom ne daje zadovoljavajući učinak.

pb04: Primijenjen istodobno s acetilsalicilnom kiselinom (ASA), za prevenciju aterotrombotičnih događaja kod odraslih bolesnika s akutnim koronarnim sindromima (nestabilnom anginom, infarktom miokarda bez ST elevacije (NSTEMI) ili infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI); uključujući bolesnike koji su medikamentozno tretirani kao i one koji su liječeni perkutanom koronarnom intervencijom (PCI) ili aortokoronarnom premosnicom (CABG), a u trajanju od 12 mjeseci. Za bolesnike koji su dobivali lijek sukladno smjernici iz osnovne liste lijekova tijekom 6 mjeseci (bez doplate), lijek se može propisivati na recept Zavoda još 6 mjeseci (do ukupno 12 mjeseci).«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/116

Urbroj: 388-01-01-15-01

Zagreb, 29. travnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

53 15.05.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 53 15.05.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje