Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade

NN 54/2015 (19.5.2015.), Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1044

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013. i 26/2015.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA
ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, ZAŠTITA PRI RADU I SMJEŠTAJ POSADE


54 19.05.2015 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade