Odluka o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske

NN 55/2015 (20.5.2015.), Odluka o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske

55 20.05.2015 Odluka o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1055

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 7. stavka 3. Odluke o Uredu predsjednice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/15), donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DOMOVINSKU SIGURNOST PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

Za predsjednika Vijeća imenuje se umirovljeni general-bojnik Damir Krstičević.

III.

Za članove Vijeća imenuju se:

– umirovljeni general zbora Pavao Miljavac,

– umirovljeni admiral Davor Domazet – Lošo,

– umirovljeni general-pukovnik prof. dr. sc. Krešimir Ćosić,

– umirovljeni general-pukovnik Josip Čuletić,

– umirovljeni general-pukovnik Ante Gotovina,

– umirovljeni general-pukovnik Mladen Markač,

– umirovljeni general-pukovnik Marijan Mareković,

– umirovljeni viceadmiral Zdenko Simičić,

– umirovljeni general-bojnik Miljenko Filipović,

– umirovljeni general-bojnik Josip Štimac,

– umirovljeni brigadni general Ivan Pokaz,

– umirovljeni komodor Ivica Tolić,

– umirovljeni brigadir mr. sc. Zoran Piličić,

– umirovljeni pukovnik Ante Šojić,

– Željka Antunović,

– Ivan Baketa,

– Stipe Božić,

– mr. sc. Nikola Brzica,

– prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila,

– dr. sc. Filip Dragović,

– Zlatko Gareljić,

– mr. sc. Gordan Kolak i

– Damir Vanđelić.

Za tajnika Vijeća imenuje se mr. sc. Gordan Kolak.

IV.

Vijeće vodi stručne rasprave o pojedinim pitanjima iz područja nacionalne odnosno domovinske sigurnosti u svrhu pripreme odgovarajućih stručnih podloga i analiza iz navedenog područja te pružanja savjeta Predsjednici Republike Hrvatske u izvršavanju Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih dužnosti i ovlasti.

V.

Sjednice Vijeća saziva Predsjednica Republike Hrvatske na prijedlog savjetnika Predsjednice Republike Hrvatske za obranu i nacionalnu sigurnost.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Vijeća obavlja Kabinet za obranu i nacionalnu sigurnost Ureda predsjednice Republike Hrvatske, sukladno uputama savjetnika Predsjednice Republike Hrvatske za obranu i nacionalnu sigurnost.

VI.

Vijeće donosi poslovnik o svom radu.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-03/15-03/06

Urbroj: 71-05-03/1-15-1

Zagreb, 14. svibnja 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.