Pravilnik o ukidanju Pravilnika o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu

NN 55/2015 (20.5.2015.), Pravilnik o ukidanju Pravilnika o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu

55 20.05.2015 Pravilnik o ukidanju Pravilnika o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1066

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/2014), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UKIDANJU PRAVILNIKA O NAČINU IZRAŽAVANJA ALKOHOLNE JAKOSTI S OBZIROM NA OBUJAM I MASU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2011/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 71/317/EEZ, 71/347/EEZ, 71/349/EEZ, 74/148/EEZ, 75/33/EEZ, 76/765/EEZ, 76/766/EEZ i 86/217/EEZ u vezi s mjeriteljstvom (Tekst značajan za EGP) (SL L 71, 18. 3. 2011., p. 1 – 3) u dijelu u kojem se odnosi na ukidanje Direktive 76/766/EEZ koja se odnosi na alkoholne tablice.

Članak 2.

Pravilnik o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu (»Narodne novine«, broj 99/2013) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-02/02

Urbroj: 558-01/2-15-1

Zagreb, 15. svibnja 2015.

Zamjenik ravnatelja
mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.