Pravilnik o ukidanju Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica

NN 55/2015 (20.5.2015.), Pravilnik o ukidanju Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1068

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/2014), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UKIDANJU PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA HEKTOLITARSKE MASE ŽITARICA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2011/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 71/317/EEZ, 71/347/EEZ, 71/349/EEZ, 74/148/EEZ, 75/33/EEZ, 76/765/EEZ, 76/766/EEZ i 86/217/EEZ u vezi s mjeriteljstvom (Tekst značajan za EGP) (SL L 71, 18. 3. 2011., p. 1 – 3) u dijelu u kojem se odnosi na ukidanje Direktive 71/347/EEZ koja se odnosi na mjerenje hektolitarske mase žitarica.

Članak 2.

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica (»Narodne novine«, broj 02/2007) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-02/04

Urbroj: 558-01/2-15-1

Zagreb, 15. svibnja 2015.

Zamjenik ravnatelja

mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.