Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Središnjeg registra osiguranika

NN 56/2015 (22.5.2015.), Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Središnjeg registra osiguranika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1099

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člankom 4. stavkom 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, broj 159/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG IZMJENA STATUTA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog izmjena Statuta Središnjeg registra osiguranika, koji je Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika utvrdilo na sjednici održanoj 18. svibnja 2015. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/199

Urbroj: 50301-04/04-15-2

Zagreb, 21. svibnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.