Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 56/2015 (22.5.2015.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1109

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. svibnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 158/13), za energetski subjekt HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje 1. srpnja 2015. – 31. prosinca 2015., iznose kako slijedi:

a) Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli


Tarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]


JT

VT

NT


1

2

3

Visoki napon

 1      

-

0,49

0,29

Srednji napon

2

-

0,50

0,29

Niski napon

Plavi

3

0,57

-

-

Bijeli

4

-

0,59

0,35

Crveni

5

-

0,53

0,31

Žuti (javna rasvjeta)

6

0,40

-

-

b) Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli


Tarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]


JT

VT

NT


1

2

3

Visoki napon

      1

-

0,61

0,36

Srednji napon

2

-

0,63

0,37

Niski napon

Plavi

3

0,71

-

-

Bijeli

4

-

0,74

0,44

Crveni

5

-

0,66

0,39

Žuti (javna rasvjeta)

6

0,50

-

-

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/07

Urbroj: 371-01/15-01

Zagreb, 18. svibnja 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

56 22.05.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom 56 22.05.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom