Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i Filipinima, sa sjedištem u Jakarti

NN 57/2015 (27.5.2015.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i Filipinima, sa sjedištem u Jakarti

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1115

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/13-01/11, urbroj: 5030115/1-15-23 od 13. svibnja 2015., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

DRAŽEN MARGETA, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Jakarti, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Filipinima, sa sjedištem u Jakarti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/15-02/18

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 19. svibnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.