Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu

NN 59/2015 (29.5.2015.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1147

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/1401/14, urbroj: 5030115/1-15-08 od 15. svibnja 2015., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. HRVOJE MARUŠIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu.

Ova Odluka stupa na snagu 15. kolovoza 2015. godine.

Klasa: 018-07/15-02/20

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 21. svibnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.