Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 61/2015 (3.6.2015.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

1188

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 56 od 22. svibnja 2015. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

U članku 53. stavku 2. umjesto broja: »1.« treba stajati broj: »2.«, umjesto broja: »2.« treba stajati broj: »3.«, a umjesto oznake stavka: »(2)« treba stajati oznaka stavka: »(3)«.

U stavku 3. umjesto broja: »2.« treba stajati broj: »3.«, a umjesto broja: »3.« treba stajati broj: »4.«.

U članku 54. stavku 6. iza riječi: »zamjenjuje se brojem: »6.« trebaju stajati riječi: », a zarez i riječi: »6. i 7.« brišu se«.

Klasa: 022-03/14-01/102

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Tajnica

Hrvatskoga sabora

dr. sc. Lidija Bagarić, v. r.