Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

NN 62/2015 (5.6.2015.), Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

62 05.06.2015 Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1190

Na temelju članka 8. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013 i 30/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. lipnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE S TREĆIM ZEMLJAMA ZA ODREĐENU ROBU

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (»Narodne novine«, broj 47/2014), u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U skladištima u kojima se obavlja trgovina na veliko i trgovina s trećim zemljama gorivima iz članka 1. ove Uredbe, odnosno čuvaju ova goriva, minimalni ukupni volumen spremnika za skladištenje ovih goriva ne može biti manji od 300 m3, osim za biogoriva za koja minimalni ukupni volumen spremnika ne može biti manji od 100 m3.«.

Članak 2.

Postupci za dobivanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama gorivima iz članka 1. ove Uredbe započeti do dana stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (»Narodne novine«, broj 47/2014).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/50

Urbroj: 50301-05/05-15-2

Zagreb, 3. lipnja 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.