Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 62/2015 (5.6.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1198

Na osnovi članka 24. stavka 3., a u svezi s člankom 157. točke 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 84. sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12.-ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13.-ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15. i 41/15.) u Popisu pomagala iz članka 7. stavka 3. iza rednog broja 672a dodaje se redni broj 672b sa sljedećim podacima:

TABELA

Članak 2.

U indikacijama za primjenu iza indikacije broj 252 dodaje se nova indikacija broj 252a koja glasi: »Za slijepe osigurane osobe od 6. godine života.«.

Tekst uz indikaciju broj 282 mijenja se i glasi: »Nakon amputacije dojke, nakon nošenja privremene dojke. Propisuje se sukladno kliničkom statusu, nakon zacjeljivanja rane. U slučaju obostrane amuptacije, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/120

Urbroj: 338-01-01-15-1

Zagreb, 29. travnja 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

62 05.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
62 05.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 62 05.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 62 05.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 62 05.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima