Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica

NN 63/2015 (6.6.2015.), Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica

63 06.06.2015 Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1212

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine« broj 62/2015), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se cijene osobnih iskaznica koje ovise o kategorijama hrvatskih državljana kojima se osobne iskaznice izdaju i žurnosti postupka u kojem se izdaju.

Članak 2.

Cijena osobnih iskaznica koje se izdaju djeci do navršenih 5 godina koje ne sadrže certifikate je 60,00 kuna.

Članak 3.

Cijena osobnih iskaznica koje se izdaju djeci od navršenih 5 godina i punoljetnim osobama koje sadrže jedan ili dva certifikata je 79,50 kuna.

Članak 4.

Cijena osobnih iskaznica koje se izdaju osobama s navršenih 65 godina koje ne sadrže certifikate je 49,50 kuna.

Članak 5.

Cijena osobnih iskaznica koje se osobama iz članaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika izdaju u ubrzanom postupku je 195,00 kuna.

Članak 6.

Cijena osobnih iskaznica koje se osobama iz članaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika izdaju u žurnom postupku je 500,00 kuna.

Članak 7.

Sredstva prikupljena prilikom izdavanja osobnih iskaznica iz članaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika uplaćuju se u Državni proračun.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju cijene osobne iskaznice (»Narodne novine« broj 153/2002.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-47810/1-2015.

Zagreb, 6. lipnja 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.