Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge

NN 63/2015 (6.6.2015.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1219

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. svibnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE

I.

Tarifne stavke za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge (»Narodne novine«, broj 116/13 i 38/14), za energetski subjekt HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje 1. srpnja 2015. – 31. prosinca 2015., iznose kako slijedi:

Tarifni
model


Tarifni element


Radna energija

Naknada za opskrbu


JT

VT

NT

        

[kn/kWh]

[kn/kWh]

[kn/kWh]

[kn/mj]

Tarifne stavke


1

2

3

4

Plavi

1

0,46

-

-

7,40

Bijeli

2

-

0,49

0,24

7,40

Crveni*

3

-

0,49

0,24

7,40

Crni

5

0,19

-

-

0,40

*Model Crveni u opskrbi električnom energijom u okviru univerzalne usluge počet će se koristiti nakon stupanja na snagu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije i Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2015. godine.

Klasa: 307-01/15-01/08

Urbroj: 371-01/15-05

Zagreb, 29. svibnja 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

63 06.06.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge 63 06.06.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge