Odluka o osnivanju Vijeće za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske

NN 64/2015 (10.6.2015.), Odluka o osnivanju Vijeće za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1230

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske («Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 –

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 7. stavka 3. Odluke o Uredu predsjednice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/15), donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA ZA GOSPODARSKA PITANJA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

Za predsjednika Vijeća imenuje se Domagoj Juričić, predstojnik Ureda predsjednice Republike Hrvatske.

III.

Za članove Vijeća imenuju se:

– Mato Brlošić, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore,

– Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore,

– Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore,

– Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika,

– Gordana Deranja, predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca,

– Mladen Fogec, predsjednik Udruženja stranih ulagača u Hrvatskoj,

– Davor Huić, izvršni direktor Udruge poreznih obveznika Lipa,

– Davorin Štetner, predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela,

– prof. dr. sc. Heri Bezić, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,

– prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku,

– prof. dr. sc. Željko Garača, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu,

– prof. dr. sc. Lajoš Žager, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

– dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, ravnateljica Ekonomskog instituta,

– dr. sc. Sanda Čorak, ravnateljica Instituta za turizam,

– Miodrag Šajatović, glavni urednik poslovnog tjednika LIDER,

– Mislav Šimatović, glavni urednik Poslovnog dnevnika.

Za tajnika Vijeća imenuje se Marko Jurčić, savjetnik Predsjednice Republike Hrvatske za gospodarstvo.

IV.

Vijeće vodi stručne rasprave o pojedinim pitanjima iz područja gospodarskih politika u svrhu pripreme odgovarajućih stručnih podloga i analiza iz navedenog područja te izrade strateških platformi za davanje odgovora na vitalna pitanja gospodarskog razvitka Republike Hrvatske.

V.

Sjednice Vijeća saziva Predsjednica Republike Hrvatske na prijedlog predstojnika Ureda predsjednice Republike Hrvatske.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Vijeća obavlja Kabinet za gospodarstvo Ureda predsjednice Republike Hrvatske, sukladno uputama savjetnika Predsjednice Republike Hrvatske za gospodarstvo.

VI.

Vijeće donosi poslovnik o svom radu.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-03/15-03/07

Urbroj: 71-05-03/1-15-1

Zagreb, 3. lipnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.