Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci

NN 64/2015 (10.6.2015.), Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1231

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA VRGORCA I GRADONAČELNIKA TE ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA VRGORCA I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEMELJCI I OPĆINSKOG NAČELNIKA TE ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SEMELJCI

I.

Raspisuju se prijevremeni izbori u:

– Gradu Vrgorcu za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i

– Općini Semeljci za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 12. srpnja 2015. godine.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 11. lipnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/15-04/207

Urbroj: 50301-09/09-15-2

Zagreb, 28. svibnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.