Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb

NN 65/2015 (12.6.2015.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1255

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14) i članka 24. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 85/13 i 158/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. lipnja 2015. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ZA ENERGETSKI SUBJEKT PLINACRO d.o.o., SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, za 2015. i 2016. godinu, prvog regulacijskog razdoblja 2014. –
2016., kako slijedi:

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Naziv tarifne stavke

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T+1
2015.

T+2
2016.

Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustav

TU,IN

Tarifna stavka za ulaz na interkonekciji

3,4542

3,4147

kn/kWh/dan

TU,PR

Tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje

3,1088

3,0732

kn/kWh/dan

TU,SK

Tarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina

0,3454

0,3415

kn/kWh/dan

Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustava

TI,IN

Tarifna stavka za izlaz na interkonekciji

8,7397

8,6399

kn/kWh/dan

TI,HR

Tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj

1,3110

1,2960

kn/kWh/dan

TI,ZZ

Tarifna stavka za izlaz u zasebnoj zoni

kn/kWh/dan

Tarifna stavka za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava

TK

Tarifna stavka za količinu plina

0,0022

0,0022

kn/kWh

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb (»Narodne novine«, broj 102/13).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2015.

Klasa: 307-01/15-01/09

Urbroj: 371-01/15-01

Zagreb, 8. lipnja 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

65 12.06.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb 65 12.06.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb