Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera, 1815. - 2015."

NN 67/2015 (17.6.2015.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera, 1815. - 2015."

67 17.06.2015 Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera, 1815. - 2015."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1286

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 11. lipnja 2015. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA I SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »200. OBLJETNICA ROĐENJA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, 1815. – 2015.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje zlatni i srebrni kovani novac u povodu obilježavanja 200. obljetnice rođenja Josipa Jurja Strossmayera (1815. – 2015.), znamenitoga đakovačkog biskupa i mecene, utemeljitelja središnjih hrvatskih znanstvenih i kulturnih institucija, koji je osobito poznat po promicanju kulture i radu u području kulture.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 20 kuna, u količini ne većoj od 2.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 40.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 200 kuna, u količini ne većoj od 2.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 400.000,00 kuna.

4. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 999,9 u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Zlatni kovani novac imat će masu od 1,244 grama i promjer od 14 milimetara.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 20 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je portreta Josipa Jurja Strossmayera. Kružno uz rub ispisan je natpis »JOSIP JURAJ STROSSMAYER« i godine »1815. – 2015.«

6. Prigodni zlatni kovani novac od 20 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je zgrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti omeđen natpisom »REPUBLIKA HRVATSKA«. Natpis je ispisan polukružno uz gornji rub kovanog novca s prikazom grba Republike Hrvatske u središnjem dijelu natpisa. Ispod prikaza zgrade, u dva retka, ispisana je oznaka nominalne vrijednosti »20« i naziv novčane jedinice »KUNA«.

7. Obod je prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 20 kuna gladak.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 3. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac od 200 kuna imat će masu od 33,63 grama i promjer od 40 milimetara.

9. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je poprsja Josipa Jurja Strossmayera. Kružno uz rub ispisan je natpis i godine »JOSIP JURAJ STROSSMAYER 1815. – 2015.«

10. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je katedrale Sv. Petra u Đakovu iznad koje je, kružno uz rub kovanog novca, ispisan natpis »REPUBLIKA HRVATSKA« s prikazom grba Republike Hrvatske u središnjem dijelu natpisa. Ispod prikaza katedrale, kružno uz rub, ispisana je u jednom retku oznaka nominalne vrijednosti »200« i naziv novčane jedinice »KUNA«.

11. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 kuna gladak.

12. Autor je idejnoga i likovnog rješenja za zlatni kovani novac od 20 kuna Stjepan Divković, akademski kipar, dok je autor idejnoga i likovnog rješenja za srebrni kovani novac od 200 kuna Matej Pašalić, akademski kipar.

13. Prigodni zlatni i srebrni kovani novac iz točaka 2. i 3. ove Odluke prodavat će se po sljedećim cijenama:

1) prigodni zlatni kovani novac od 20 kuna iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u Republici Hrvatskoj po cijeni od 720,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV;

2) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna iz točke 3. ove Odluke prodavat će se u Republici Hrvatskoj po cijeni od 416,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

14. Prigodni zlatni i srebrni kovani novac iz točaka 2. i 3. ove Odluke pustit će se u prodaju 23. lipnja 2015.

15. Prodaju prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca iz točaka 2. i 3. ove Odluke obavljat će Hrvatska narodna banka.

16. Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 802/2015.

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Zamjenjuje
predsjednika Savjeta
Hrvatske narodne banke
zamjenik guvernera
Hrvatske narodne banke
Relja Martić, v. r.