Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 157/13., 151/14. i 133/15.)

NN 68/2015 (18.6.2015.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 157/13., 151/14. i 133/15.)

HRVATSKI SABOR

1305

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 12. lipnja 2015. donio je

ODLUKU

O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 35. ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

(»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14. i 33/15.)

1. Ne daje se vjerodostojno tumačenje članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14. i 33/15.)

Obrazloženje

Podnositelj Prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja u biti predlaže da se u članku 35. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14. i 33/15.) izostavi, dakle briše odredba stavka 2., što predstavlja izmjenu navedenoga Zakona, a što nije moguće učiniti nikakvim pa ni vjerodostojnim tumačenjem.

Rješenje sadržano u toj odredbi predstavlja jedno od rješenja za koje se opredijelio Hrvatski sabor u postupku utvrđivanja mirovinskog sustava donošenjem Zakona o mirovinskom osiguranju, što se, dakako, ne može mijenjati vjerodostojnim tumačenjem.

2. Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/15-05/05

Zagreb, 12. lipnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.