Registar proračunskih i izvanproračunskih koris­nika

NN 68/2015 (18.6.2015.), Registar proračunskih i izvanproračunskih koris­nika

MINISTARSTVO FINANCIJA

1306

Na temelju čl. 10a. st. 1. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine« br. 128/09 i 142/14), ministar financija objavljuje

PODATKE

IZ REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika dani su u sljedećim tablicama:

• Tablica 1. Popis proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

• Tablica 2. Popis proračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 3. Popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 4. Popis izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu proračunski korisnici, ali su navedene u Tablici 1. radi utvrđivanja nadležnosti nad proračunskim korisnicima.

Vijeća manjina, mjesna samouprava i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne navode se pojedinačno u Tablici 1.

Klasa: 400-06/15-01/62

Urbroj: 513-05-02-15-1

Zagreb, 29. svibnja 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.


Tablica 1. POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE


Tablica 2. POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Tablica 3. POPIS IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

R. BR.

RKP

NAZIV IZVANPRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA IZVANPRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

7

1.

23911

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

A.MIHANOVIĆA 3

10000 ZAGREB

01416626

84397956623

2.

25843

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

RADNIČKA CESTA 1

10000 ZAGREB

01369741

91547293790

3.

26362

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

MARGARETSKA 3

10000 ZAGREB

03580261

02958272670

4.

38085

HRVATSKE VODE

UL. GRADA VUKOVARA 220

10000 ZAGREB

01209361

28921383001

5.

38108

HRVATSKE CESTE d.o.o.

VONČININA 3

10000 ZAGREB

01554972

55545787885

6.

38093

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

KSAVER 208

10000 ZAGREB

01781286

85828625994

7.

38132

AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

JURIŠIĆEVA 1, 2. KAT

10000 ZAGREB

01115367

94819327944

8.

48099

CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

IVANA LUČIĆA br. 6

10000 ZAGREB

04092422

38083028711

Tablica 4. POPIS IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

R. BR.

RKP

NAZIV IZVANPRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA IZVANPRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1.

37611

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

REMETINEČKA CESTA 3

10000 ZAGREB

01312537

16361613293

2.

38270

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

JANKA LESKOVARA 40/1

49218 PREGRADA

01286145

43706413013

3.

38261

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

ANTUNA CUVAJA 16

44000 SISAK

01347535

85381404224

4.

38253

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

BANIJA b.b.

47000 KARLOVAC

01330152

17330552245

5.

38212

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

MATIJE GUPCA 53

33000 VIROVITICA

01315714

84217126856

6.

38245

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

LJUDEVITA GAJA 4

42000 VARAŽDIN

01284827

74640705361

7.

37919

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

IVANA ZAMARKADIJA DIJANKOVEČKOG 3

48260 KRIŽEVCI

01286986

16406615746

8.

38237

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

JOSIPA JELAČIĆA 2

43000 BJELOVAR

01321021

21876944804

9.

38010

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

SMILJANSKA 41

53000 GOSPIĆ

01335537

78697889594

10.

38229

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

NIKOLE TESLE 9/X

51000 RIJEKA

01322940

97967544201

11.

38204

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

M. GUPCA 6/1

34000 POŽEGA

01313304

84424023604

12.

38190

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ULICA I. G. KOVAČIĆA 58

35000 SLAVONSKI BROD

01327763

35325835386

13.

38181

UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

BRNE KRNARUTIĆA 13/II

23000 ZADAR

01327534

40243311947

14.

38173

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14e

31000 OSIJEK

01281127

41141753016

15.

38149

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

DON KRSTE STOŠIĆA 1/II

22000 ŠIBENIK

01335758

04762304388

16.

38165

UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

GLAGOLJAŠKA 4

32100 VINKOVCI

01260626

56828260771

17.

38044

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 22

21000 SPLIT

01324837

65717231356

18.

38157

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE

DRŠĆEVKA 1

52000 PAZIN

01305514

29919922049

19.

38622

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

VLADIMIRA NAZORA 8

20000 DUBROVNIK

01330721

51842375312

20.

38614

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

MIHOVLJANSKA 70

40000 ČAKOVEC

01283758

77095600371

68 18.06.2015 Registar proračunskih i izvanproračunskih koris­nika 68 18.06.2015 Registar proračunskih i izvanproračunskih koris­nika 68 18.06.2015 Registar proračunskih i izvanproračunskih koris­nika 68 18.06.2015 Registar proračunskih i izvanproračunskih koris­nika