Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 68/2015 (18.6.2015.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

68 18.06.2015 Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1309

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13), a u svezi s člankom 23. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine«, broj 121/09 i 123/12) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge M409 Zagreb Klara – Zagreb RK (PS) u km 0+460 i Horvatove ulice u Buzinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/15-01/84

Urbroj: 530-08-1-15-2

Zagreb, 10. lipnja 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.