Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža

NN 71/2015 (29.6.2015.), Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1366

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99, 129/2000, 16/2001, 22/2002, 41/2008 i 118/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DUŽNOSTI DJELATNIH VOJNIH OSOBA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM I NAČINU RAČUNANJA TOGA STAŽA

Članak 1.

U Uredbi o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža (»Narodne novine«, br. 42/2003, 99/2012 i 37/2014) članak 2. mijenja se i glasi:

»Svakih 12 mjeseci računa se kao 18 mjeseci staža osiguranja na dužnostima:

– pirotehničara

– u operacijama potpore miru.«.

Članak 2.

Članak 3. briše se.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Svakih 12 mjeseci računa se kao 15 mjeseci staža osiguranja na dužnostima:

– letača

– padobranaca

– diverzanata

– ronitelja

– u barokomori

– tehničara za streljivo i minsko-eksplozivna sredstva

– mehaničara i poslužitelja za streljivo i minsko-eksplozivna sredstva

– radiološke, biološke i kemijske zaštite

– za specijalna djelovanja

– u gardijskoj postrojbi

– vojnog policajca

– rukovatelja inženjerijskih strojeva i strojeva za pretovar

– mehaničara za održavanje

– člana posade plovila Hrvatske ratne mornarice i Obalne straže Republike Hrvatske

– u postajama obalnog motrenja i radarskim postajama

– počasno-ceremonijalnih postupaka i poslovima osiguranja u Počasno-zaštitnoj bojni

– zrakoplovnih tehničara, zrakoplovnih mehaničara i poslužitelja u zrakoplovnim bazama.«.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/15-03/55

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 24. lipnja 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

71 29.06.2015 Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža 71 29.06.2015 Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža