Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Rumunjskoj i Republici Moldovi, sa sjedištem u Bukureštu

NN 73/2015 (1.7.2015.), Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Rumunjskoj i Republici Moldovi, sa sjedištem u Bukureštu

73 01.07.2015 Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Rumunjskoj i Republici Moldovi, sa sjedištem u Bukureštu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1390

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1402/12, urbroj: 5030115/1-15-12 od 8. lipnja 2015., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. ANDREA GUSTOVIĆ ERCEGOVAC opoziva se dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Rumunjskoj, sa sjedištem u Bukureštu, i dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Moldovi, sa sjedištem u Bukureštu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. srpnja 2015. godine.

Klasa: 018-07/15-02/10

Urbroj: 71-05-03/1-15-3

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.