Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru

NN 74/2015 (3.7.2015.), Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1414

Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 19. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), a u vezi s člankom 26. stavkom 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA U MALOSTONSKOM ZALJEVU I MALOM MORU

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe u Malostonskom zaljevu i Malom moru (Elektronički oglasnik javne nabave, broj objave: 2014/S 01K-0037599, poslano na objavu 31. srpnja 2014. godine) i ponuda pristiglih na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije održano 3. listopada 2014. godine u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru osnovanog sukladno članku 23. stavku 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru Ovlaštenicima koncesije iz točke II. ove Odluke.

II.

Područja pomorskog dobra koja se daju u koncesiju, uzgojna polja s površinama, zonama, svrhom koncesije i Ovlaštenicima koncesije definirana su poligonom točaka čije koordinate su izražene u Gauss-Krügerovoj projekciji, kako slijedi:

Broj polja

Točke koje zatvaraju površinu polja

Koordinate

Površina polja (m²)

Zona

Svrha koncesije

Ovlaštenik koncesije

Y

X

7

A

B

C

D

6471351.00

6471386.00

6471437.00

6471398.00

4748085.00

4748144.00

4748100.00

4748046.00

4.304,00

3

uzgoj školjaka

Đurica Gate,

vlasnik obrta »Gate«

9

A

B

C

D

6457276.00

6457414.00

6457256.00

6457393.00

4752753.00

4752693.00

4752706.00

4752646.00

7.692,50

2

uzgoj školjaka

Leonida Šegović,

vlasnik obrta »Janjinka«

16

A

B

C

D

E

6457332.00

6457340.00

6457213.00

6457213.00

6457350.00

4752597.00

4752581.00

4752612.00

4752581.00

4752560.00

4.194,00

3

uzgoj školjaka

Silvija Ledinić,

vlasnik obrta »Sutvid«

26

A

B

C

D

6472091.00

6472178.00

6472069.00

6472156.00

4747487.00

4747438.00

4747488.00

4747400.00

3.116,50

2

uzgoj školjaka

Mihaela Korać,

vlasnik obrta »Korać«

27

A

B

C

D

6475139.00

6475131.00

6475186.00

6475195.00

4746751.00

4746740.00

4746697.00

4746707.00

952,50

2

uzgoj školjaka

Mato Franušić,

vlasnik obrta »MF Školjka«

29A

A

B

C

D

6474876.00

6474890.00

6474850.00

6474835.00

4746199.00

4746214.00

4746243.00

4746230.00

1.002,00

2

uzgoj školjaka

Denis Dražeta,

vlasnik obrta »Ostriga«

29B

A

B

C

D

6474895.00

6474922.00

6474884.00

6474857.00

4746227.00

4746264.00

4746293.00

4746256.00

2.189,00

2

uzgoj školjaka

Denis Dražeta,

vlasnik obrta »Ostriga«

45A

A

B

C

D

6477149.00

6477126.00

6477058.00

6477072.00

4744997.00

4744971.00

4744995.00

4745012.00

1.919,50

1

uzgoj školjaka

Ivo Matković,

vlasnik obrta »Matković«

45B

A

B

C

D

6477171.00

6477171.00

6477088.00

6477079.00

4745026.00

4745004.00

4745023.00

4745051.00

2.088,50

1

uzgoj školjaka

Ivo Matković,

vlasnik obrta »Matković«

48

A

B

C

D

6457345.00

6457220.00

6457219.00

6457340.00

4752639.00

4752667.00

4752644.00

4752618.00

2.787,00

3

uzgoj školjaka

Mato Ledinić,

vlasnik obrta »Školjka«

66A

A

B

C

D

E

F

G

6461487.00

6461485.00

6461471.00

6461465.00

6461452.00

6461432.00

6461439.00

4751390.00

4751380.00

4751377.00

4751368.00

4751374.00

4751393.00

4751406.00

1.103,50

3

uzgoj školjaka

Marijo-Ivo Đuračić,

vlasnik obrta »Đuračić«

66B

A

B

C

D

6461123.00

6461198.00

6461092.00

6461157.00

4751795.00

4751703.00

4751749.00

4751669.00

5.896,00

3

uzgoj školjaka

Marijo-Ivo Đuračić,

vlasnik obrta »Đuračić«

73

A

B

C

D

6471119.00

6471150.00

6471234.00

6471178.00

4748292.00

4748360.00

4748302.00

4748243.00

6.867,50

3

uzgoj školjaka

Ivo Soko,

vlasnik obrta »Soko«

110A

A

B

C

D

6477136.33

6477141.79

6477137.11

6477131.65

4744183.32

4744178.92

4744173.73

4744178.12

49,00

1

uzgoj školjaka

Ivo Bautović, vlasnik obrta »Štica«

110B

A

B

C

D

6477146.21

6477151.67

6477146.99

6477141.53

4744175.36

4744170.96

4744165.76

4744170.16

49,00

1

uzgoj školjaka

Ivo Bautović, vlasnik obrta »Štica«

110C

A

B

C

D

6477156.11

6477161.57

6477156.88

6477151.42

4744167.39

4744162.99

4744157.79

4744162.19

49,00

1

uzgoj školjaka

Ivo Bautović, vlasnik obrta »Štica«

110D

A

B

C

D

6477166.22

6477171.60

6477166.91

6477161.47

4744159.24

4744154.91

4744149.71

4744153.95

49,00

1

uzgoj školjaka

Ivo Bautović, vlasnik obrta »Štica«

114

A

B

C

D

6474703.50

6474777.10

6474749.90

6474676.10

4747044.70

4746976.90

4746947.50

4747015.31

4.017,50

2

uzgoj školjaka

Nevenka Franušić,

vlasnik obrta »Paskal«

191

1

2

3

4

6476167.73

6476220.88

6476247.85

6476191.23

4747804.18

4747901.09

4747884.80

4747791.64

3.189,38

1

uzgoj školjaka

Pero Vojvoda,

vlasnik obrta »Školjkaš«

303

9

10

11

12

6477157.00

6477193.00

6477289.00

6477257.00

4744969.00

4745036.00

4745014.00

4744930.00

8.436,00

1

uzgoj školjaka

Ivo Matković,

vlasnik obrta »Matković«

305

17

18

19

20

6477266.00

6477340.00

6477417.00

6477351.00

4744655.00

4744752.00

4744693.00

4744593.00

12.213,50

1

uzgoj školjaka

Jocko Božović,

vlasnik obrta »Božović«

332

126

127

128

129

6478882.00

6478959.00

6478924.00

6478846.00

4743925.00

4743873.00

4743816.00

4743869.00

6.242,50

1

uzgoj školjaka

Đoni Mihočević,

vlasnik obrta »Antonio«

506

A

B

C

D

6475767.00

6475832.00

6475782.00

6475712.00

4747111.00

4747079.00

4746992.00

4747015.00

7.620,00

2

uzgoj školjaka

Cvijetko Matković, vlasnik obrta »Mušula«

635

A

B

C

D

6461232.00

6461194.00

6461019.00

6461045.00

4752050.00

4752010.00

4752133.00

4752196.00

13.625,50

3

uzgoj školjaka

Ante Perić,

vlasnik obrta »AP Brijesta«

636

5

6

7

8

6460787.00

6460692.00

6460614.00

6460709.00

4752492.00

4752376.00

4752439.00

4752555.00

15.033,00

3

uzgoj školjaka

Ante Perić,

vlasnik obrta »AP Brijesta«

637

9

10

11

12

6460356.00

6460273.00

6460201.00

6460284.00

4752779.00

4752686.00

4752749.00

4752843.00

12.002,50

3

uzgoj školjaka

Ante Perić,

vlasnik obrta »AP Brijesta«

640

A

B

C

D

6461285.00

6461250.00

6461361.00

6461382.00

4752713.00

4752790.00

4752860.00

4752783.00

9.968,00

3

uzgoj školjaka

Jocko Božović,

vlasnik obrta »Božović«

Uzgojna polja označena svojim brojevima prikazana su na grafičkim podlogama – digitalnim ortofoto planovima (DOF) koje čine Prilog I. ove Odluke i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

III.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 15 (petnaest) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

IV.

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru.

U zoni 1. sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno je uzgajati 0,80 kg školjaka godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

U zoni 2. sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno je uzgajati 1,0 kg školjaka godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

U zoni 3. sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno je uzgajati 1,2 kg školjaka godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

V.

Ovlaštenik koncesije obvezuje se pomorsko dobro, koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristiti isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je registriran i za koje je utvrđena namjena koncesije.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično ni u cijelosti prenijeti na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VI.

Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije koncesijsku naknadu.

Godišnja koncesijska naknada koju ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

a) stalni dio iznosi 0,20 kuna po metru kvadratnom (m²) zauzete površine;

b) promjenjivi dio iznosi 0,20% od ukupnog prihoda ostvarenog na predmetnom području.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

Stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja,

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 (četrdeset pet) dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u jednom obroku i to:

– do 30. travnja tekuće godine za ukupni godišnji prihod ostvaren na uzgojnom polju u prethodnoj godini.

VII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u roku od 90 (devedeset) dana od dana donošenja ove Odluke zaključi ugovore o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojima će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, održavanje i osiguranje te nadzor pomorskog dobra koje se daje u koncesiju.

VIII.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku 45 (četrdeset pet) dana od dana donošenja ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

Ako ovlaštenik koncesije ne dostavi ovjerene zadužnice iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VII. ove Odluke te ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

IX.

Ovlaštenici koncesija za uzgojna polja označena brojevima 635, 636, 637 i 640 dužni su u roku 45 (četrdeset pet) dana od dana donošenja ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, na iznos od 5% od ukupne vrijednosti investicije prema Studiji gospodarske opravdanosti s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VII. ove Odluke te ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

X.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Splitu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-032/15-04/10

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 2. srpnja 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

74 03.07.2015 Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru 74 03.07.2015 Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru 74 03.07.2015 Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru 74 03.07.2015 Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru