Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

NN 74/2015 (3.7.2015.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1415

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), te članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« br. 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008, 125/2010, 102/2011 i 83/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I RIBA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesija pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu, a koje su dodijeljene Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (»Narodne novine« br. 31/2007, 77/2008, 154/2008, 15/2009, 36/2009, 33/2010 i 117/2010), na nove ovlaštenike koncesija, kako slijedi:

Broj polja

Broj točaka koje zatvaraju površinu polja

Y

X

Površina (m²)

Dosadašnji
ovlaštenik

Novi ovlaštenik

Namjena koncesije

Zona

311

41

42

43

44

6477685.75

6477704.90

6477828.33

6477806.19

4744147.52

4744168.19

4744079.03

4744050.70

4.907,00

Matičević d.o.o.

Niko Roko

Uzgoj školjaka

1

382

332

333

334

335

6477293.01

6477301.29

6477360.98

6477354.81

4744056.01

4744061.21

4744010.42

4744002.15

787,00

Matičević d.o.o.

Jocko Božović

Uzgoj školjaka

1

426

517

518

519

520

6477190.81

6477258.96

6477245.71

6477181.43

4744134.02

4744082.21

4744068.95

4744123.15

1.399,00

Matičević d.o.o.

Jocko Božović

Uzgoj školjaka

1

324

94

95

96

97

6479028.40

6479129.69

6479101.16

6478995.92

4743394.36

4743356.59

4743260.95

4743268.57

12.125,00

Niko Maškarić

Marinko Lončarica

Uzgoj školjaka

1

503

10

11

12

13

6478709.00

6478754.00

6478676.00

6478619.00

4743919.00

4744007.00

4744060.00

4743986.00

9.864,00

Niko Maškarić

Neda Kunica

Uzgoj školjaka

1

371A

288A

290

291

288

6474351.00

6474438.00

6474435.26

6474349.16

4746864.00

4746777.00

4746773.40

4746860.46

508,00

Ivo Franušić

Leonardo Franušić

Uzgoj školjaka

1

510

36

37

38

39

6476671.00

6476695.00

6476756.00

6476736.00

4748019.00

4747999.00

4748089.00

4748105.00

3.070,00

Niko Milovčić

Ivo Milovčić

Uzgoj školjaka

2

513

46

47

48

49

6476516.00

6476568.00

6476548.00

6476495.00

4747902.00

4747982.00

4747996.00

4747920.00

2.439,00

Pero Buconić

Nikša Matković

Uzgoj školjaka

2

211

1

2

3

4

5

6476998.37

6477050.58

6477134.44

6477125.09

6476982.61

4748307.70

4748271.51

4748211.71

4748185.02

4748284.21

2.763,00

Roko Cvjetanović

Ante Cvjetanović

Uzgoj školjaka

2

213

1

2

3

4

6457342.10

6457354.13

6457448.48

6457438.98

4752905.63

4752924.57

4752880.47

4752858.85

6.760,00

Galić prijevoz d.o.o.

Snježana Šimunović

Uzgoj školjaka

2

419

488

489

490

491

6457342.10

6457354.13

6457448.48

6457438.98

4752905.63

4752924.57

4752880.47

4752858.85

2.428,00

Petra Bukvić

Silvija Ledinić

Uzgoj školjaka

3

II.

Novi ovlaštenici koncesija iz točke I. ove Odluke stječu pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka, te stječu sva prava i preuzimaju sve obveze kako je određeno Odlukom o koncesiji iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuju se novi ovlaštenici koncesije, da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, dostave ovjerenu zadužnicu na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade u korist Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, a iste čine prilog Ugovoru o prijenosu koncesije iz točke IV. ove Odluke.

Ako novi ovlaštenik koncesije ne dostavi ovjerenu zadužnicu u iznosu i u roku iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati Ugovor o prijenosu koncesije iz točke IV. ove Odluke.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da potpiše Ugovor o prijenosu koncesije s dosadašnjim ovlaštenikom koncesije na novog ovlaštenika koncesije u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/15-04/12

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 2. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

74 03.07.2015 Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora