Odluka o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

NN 74/2015 (3.7.2015.), Odluka o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1417

Na temelju članka 19. stavka 3., članka 30. stavka 1. točke 3. i članka 31. stavka 1. točke 4. i stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I RIBA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA

I.

Koncesije dodijeljene Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (»Narodne novine« br. 31/2007, 77/2008, 154/2008, 15/2009, 36/2009, 33/2010 i 117/2010), prestaju radi gašenja obrta registriranih za djelatnost uzgoja školjaka, a što je utvrđeno uvidom u Portal Obrtnog registra Republike Hrvatske, ovlaštenicima koncesija kako slijedi:

Broj uzgojnog polja

Ovlaštenik koncesije

Namjena koncesije

Površina uzgojnog polja (m2)

Zona

173

Ivo Memunić, vlasnik obrta Memunić

Uzgoj školjaka

4.000,00

1

327

Niko Maškarić, vlasnik obrta Maškarić

Uzgoj školjaka

1.255,00

1

328

Niko Maškarić, vlasnik obrta Maškarić

Uzgoj školjaka

3.612,00

1

371C

Jakša Mekišić, vlasnik obrta Srce

Uzgoj školjaka

2.435,00

1

424

Veselko Karabatić, vlasnik obrta Villa Siga

Uzgoj školjaka

1.007,00

1

430A

Ana Dropulić, vlasnica obrta Dropa

Uzgoj školjaka

3.489,00

1

61A

Jakša Mekišić, vlasnik obrta Srce

Uzgoj školjaka

11.717,00

2

192

Niko Sole, vlasnik obrta Bistrina

Uzgoj školjaka

14.985,50

2

212B

Stjepo Beatović, vlasnik obrta Oćenje

Uzgoj školjaka

2.000,00

2

342

Vlaho Bazdan, vlasnik obrta Skok

Uzgoj školjaka

944,00

2

343

Nedjeljko Bazdan, vlasnik obrta Školjka Bazdan

Uzgoj školjaka

431,00

2

429

Niko Jeljenić, vlasnik obrta Klisura

Uzgoj školjaka

3.286,00

2

512

Ante Slade, vlasnik obrta Voćenje

Uzgoj školjaka

4.526,00

2

517

Anita Ljuban, vlasnica obrta Ljuban

Uzgoj školjaka

9.103,00

2

518

Niko Ljuban, vlasnik obrta Viganj

Uzgoj školjaka

2.739,00

2

527

Petar Glamazić, vlasnik obrta Glamazić

Uzgoj školjaka

1.140,00

2

528

Miho Kaznačić, vlasnik obrta More

Uzgoj školjaka

2.970,00

2

529

Mato Štrbe, vlasnik obrta Eko

Uzgoj školjaka

1.949,00

2

552

Miho Šimunović, vlasnik obrta Roko i Nikola

Uzgoj školjaka

13.436,00

2

553

Jakša Mekišić, vlasnik obrta Srce

Prihvat mlađi školjaka

7.116,00

2 usko

400

Dragan Herceg, vlasnik obrta Herceg

Uzgoj školjaka

2.692,00

3

II.

Koncesije iz točke I. ove Odluke prestaju danom donošenja ove Odluke.

III.

Danom donošenja ove Odluke, ovlaštenici koncesija iz točke I. ove Odluke gube sva prava stečena Odlukom o davanju koncesije iz točke I. ove Odluke i dužni su u roku od 2 mjeseca napustiti pomorsko dobro.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/15-04/09

Urbroj: 50301-05/18-15-4

Zagreb, 2. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

74 03.07.2015 Odluka o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora 74 03.07.2015 Odluka o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora