Odluka o oduzimanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

NN 74/2015 (3.7.2015.), Odluka o oduzimanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1420

Na temelju članka 19. stavka 3., članka 30. stavka 1. točke 5. i stavka 5. te članka 31. stavka 1. točke 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O ODUZIMANJU KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I RIBA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA

I.

Davatelj koncesija oduzima koncesije dodijeljene Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (»Narodne novine« br. 31/2007, 77/2008, 154/2008, 15/2009, 36/2009, 33/2010 i 117/2010), zbog neizvršavanja obveze plaćanja koncesijske naknade, ovlaštenicima koncesija kako slijedi:

Broj uzgojnog polja

Ovlaštenik koncesije

Namjena koncesije

Površina uzgojnog polja (m2)

Zona

522

Tehno gips Imotica d.o.o.

Uzgoj školjaka

6.134,00

2

524

Mato Vlahušić, vlasnik obrta Plava Laguna

Uzgoj školjaka

6.233,00

2

560

Željko Ledinić, vlasnik obrta Ston

Uzgoj školjaka

9.615,00

2

12A

Snježana Franušić, vlasnica obrta Vala

Uzgoj školjaka

7.368,72

2

93A

Snježana Franušić, vlasnica obrta Vala

Uzgoj školjaka

9.941,93

2

546

Tomislav Dedović, vlasnik obrta Raštio

Uzgoj školjaka

2.702,00

3

II.

Koncesije iz točke I. ove Odluke prestaju danom donošenja ove Odluke.

III.

Danom donošenja ove Odluke, ovlaštenici koncesija iz točke I. ove Odluke gube sva prava stečena Odlukom o davanju koncesije iz točke I. ove Odluke i dužni su u roku od 2 mjeseca napustiti pomorsko dobro.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/15-04/09

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 2. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

74 03.07.2015 Odluka o oduzimanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora