Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi

NN 76/2015 (10.7.2015.), Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1450

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU STOŽERA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U SLUČAJEVIMA UGROZE HRVATSKIH BRODOVA I HRVATSKIH POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

I.

U Odluci o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 88/2009), točka IV. mijenja se i glasi:

»Stožer ima ukupno devet članova, i to:

– Igor Butorac, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture – predsjednik;

– Joško Nikolić, načelnik Sektora za inspekcijske poslove i tehničke standarde u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture – zamjenik predsjednika;

– Vinko Ljubičić, načelnik Sektora konzularnih poslova u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova – član;

– mr. sc. Jasminka Lončarević, voditeljica Službe za međunarodnu pravnu pomoć u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova – zamjenica člana;

– Mladen Novoselec, voditelj Službe pomorske i aerodromske policije u Ministarstvu unutarnjih poslova – član;

– Mirna Kovač Bašić, voditeljica Nacionalnog pomorskog centra za prikupljanje podataka u Ministarstvu unutarnjih poslova – zamjenica člana;

– Dinko Kovačević, voditelj Službe za propise kaznenog prava u Ministarstvu pravosuđa – član;

– Daria Iva Štedul, voditeljica Odjela za multilateralnu suradnju u Ministarstvu pravosuđa – zamjenica člana;

– Predrag Brazzoduro, glavni tajnik, Sindikat pomoraca Hrvatske – član;

– Neven Melvan, voditelj Odjela nacionalnih poslova, Sindikat pomoraca Hrvatske – zamjenik člana;

– Andrej Sandalić, voditelj Odjela sigurnosti, kvalitete i interne kontrole, Tankerska plovidba d.d., Mare Nostrum, Udruga hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi – član;

– mr. sc. Maja Markovčić Kostelac, ravnateljica, Mare Nostrum, Udruga hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi – zamjenica člana;

– Damir Roje, rukovoditelj Sektora certifikacije sustava upravljanja, Hrvatski registar brodova – član;

– Gojko Bonačić, rukovoditelj Sektora flote, Hrvatski registar brodova – zamjenik člana;

– Branimir Belančić Farkaš, načelnik Sektora pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture – tajnik;

– Ana-Marija Batinović, voditeljica Odjela za međunarodne poslove, EU poslove i EU fondove u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture – zamjenica tajnika.«.

II.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»Stručne, administrativne i druge poslove Stožera obavlja Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/277

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 8. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.