Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

NN 77/2015 (15.7.2015.), Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1488

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe objavljenom u »Narodnim novinama« broj 62 od 5. lipnja 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI OSIGURANE OSOBE

U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe (»Narodne novine«, broj 62/15.) umjesto tiskanice »NALOG Broj_ ZA PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI« iz članka 1., koja je tiskana uz taj Pravilnik kao njegov sastavni dio, treba stajati tiskanica »NALOG Broj_ ZA PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI« čiji je oblik i sadržaj tiskan uz ovaj Ispravak.

Klasa: 500-01/15-01/11

Urbroj: 338-01-11-15-01

Zagreb, 3. srpnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.


TISKANICA

77 15.07.2015 Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe