Uredba o izmjenama Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

NN 78/2015 (17.7.2015.), Uredba o izmjenama Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1506

Na temelju članka 6. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OPSEGU I SADRŽAJU ODGOVORNOSTI TE OVLASTIMA TIJELA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) I PRIJELAZNIM INSTRUMENTOM

Članak 1.

U Uredbi o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (»Narodne novine«, broj 84/2014), članak 9. mijenja se i glasi:

»Tijelo nadležno za programiranje prve komponente programa IPA Pomoć u tranziciji i jačanje institucija i Prijelaznog instrumenta je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za strateško planiranje, koordinaciju fondova EU i međunarodnih programa, Sektor za koordinaciju ekonomskih politika i međunarodne programe, Služba za EU programe i financijske mehanizme, a tijelo nadležno za provedbu je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Tijelo nadležno za upravljanje drugom komponentom programa IPA Prekogranična suradnja je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, Sektor za politiku regionalnoga razvoja, Služba za međunarodnu teritorijalnu suradnju, a tijelo nadležno za provedbu je Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/60

Urbroj: 50301-05/16-15-2

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.