Odluka o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite

NN 78/2015 (17.7.2015.), Odluka o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1507

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člankom 48. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 70/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O PREMJEŠTANJU I PRESELJENJU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA ILI OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA ODOBRENJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE

I.

Republika Hrvatska će radi podjele tereta, a po načelu solidarnosti i odgovornosti, sudjelovati u europskom programu premještanja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite (u daljnjem tekstu: Program) i provesti zbrinjavanje navedene kategorije osoba tijekom razdoblja od dvije godine.

II.

U okviru provedbe Programa, Republika Hrvatska se obvezuje prihvatiti do 550 državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, i to: 150 osoba po osnovi preseljenja i 400 osoba po osnovi premještanja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/295

Urbroj: 50301-09/09-15-2

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.